Rapportering for "Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg"

Etter søknadsinnsending

Må vi levere revisorrapport?

Enova krever revisorbekreftelse for støttebeløp over 1 MNOK.

Hvordan kan vi søke om utsettelse av prosjektet?

Dersom du vil søke om utsettelse må du logge på søknads- og rapporteringssenteret, og sende inn en søknad om dette derfra.

Jeg finner ikke saken min under "aktive saker" på min side

Fristen for å returnere tilskuddsbrevet er 28 dager etter at det ble sendt fra Enova. Sjekk at det er sendt inn signert tilskuddsbrev, og at du har tilgang på saken. Det kan ta noen dager fra vi mottok det signerte tilskuddsbrevet til den vises.

Hvordan får jeg tilgang til å rapportere?

Dersom du ikke har tilgang til å rapportere, så må du kontakte den som er administrativt ansvarlig hos søker. Denne personen gir deg tilgang på den aktive saken. Signert tilskuddsbrev må være oversendt Enova.

Jeg får ikke sendt inn rapporten? (knappen er lysegrå)

Sjekk om alle påkrevde felt er fylt ut, og at påkrevd dokumentasjon er lastet opp. Sjekk også at kontonummeret er korrekt i forhold til bankenes register for bankenes konto og adresseregister (KAR)

Hvilket kontonummer får jeg utbetalt støtten til?

Kontoopplysninger finnes på saken i søknads og rapporteringssenteret.

Hvorfor får jeg ikke lagt inn nytt kontonummer?

Ved rapportering gjøres det en automatisk sjekk opp mot KAR (bankenes konto- og adresseringsregister). Her blir det gjort en kontroll av at kontonummeret er knyttet til det organisasjonsnummeret som er registrert til tilsagnet. Enova betaler ikke ut støtte til privatkontoer når det gjelder støtte til næring. KAR-registeret støtter per i dag ikke enkeltmannsforetak, og i de få tilfellene dette gjelder må dette løses manuelt hos Enova. Dette kan også skyldes at bedriften er kjøpt opp/fusjonert.

Bedriften er fusjonert eller har fått ny eier, hva gjør jeg?

Det må da søkes om "overdragelse av tilsagn". Dette kan gjøres på den aktive saken i søknads og rapporteringssenteret.

Jeg får ikke til å logge inn, hva gjør jeg?

Flere svar:

  • Sjekk at du legger inn samme brukernavn/epost adresse som når du søkte
  • Du kan trykke "glemt passord" hvis du er usikker på hva det var
  • Dersom du skal rapportere for noen andre må disse gi deg tilgang. De må da logge seg inn og velge "legg til/endre brukere" og gi deg full tilgang
  • Dersom vedkommende som sendte søknaden har sluttet i bedriften og ikke lenger er tilgjengelig, må dette håndteres manuelt av Enova

Hvordan gir jeg andre tilgang til å rapportere?

Dette gjør du ved "legg til/endre bruker" under den aktive saken i søknads og rapporteringssenteret

Hvilken dokumentasjon trengs?

Dette er beskrevet i dokumentene du fikk tilsendt sammen med tilskuddsbrevet.

Hva gjør jeg hvis faktura ikke er spesifisert?

Når du laster opp faktura, kan du i tillegg laste opp tilbudet du fikk fra leverandør hvis leveransen og kostnaden er beskrevet der

Hva hvis prosjektet er en del av en større entreprise?

Skill ut hvilken del som gjelder dette prosjektet. Enova vil ta kontakt hvis vi trenger ytterligere spesifisering.

Vi blir ikke ferdig til fristen, hva gjør jeg?

Da går du inn på "Mine aktive saker" og velger "søke om utvidet prosjektperiode" i søknads- og rapporteringssenteret. Du vil få svar på epost når denne er behandlet

Jeg trenger å se dokumenter på saken

Når du har logget inn på saken i søknads- og rapporteringssenteret vil du få tilgang til alle dokumentene som er relevante (tilskuddsbrev, med mer)

Jeg har rapportert, men det kommer opp et lavere beløp til utbetaling enn det som står i tilsagnsbrevet

Dersom det er utført færre tiltak (mengde) enn omsøkt vil støtten bli avkortet. Støtten vil også bli avkortet dersom kostnadsgrunnlaget er for lavt ift tilsagn. Enova kan kun gi støtte til inntil 30% av kostnadsgrunnlaget. Se tilskuddsbrevet for mer info

Hva inngår i kostnadsgrunnlaget?

Merkostnadene for å gjennomføre tiltakene.

Jeg har uført flere tiltak enn det jeg søkte om, kan jeg få mer støtte da?

Nei, Enova gir ikke mer i støtte enn det som står i tilskuddsbrevet

Når får jeg utbetalt støtten?

Utbetaling skjer normalt innen 4 uker fra Enova har mottatt sluttrapport inkludert alle dokumenter.

Er det mulig å delrapportere underveis i prosjektet?

Nei, i dette programmet er det kun sluttrapport som gjelder.

Hva skjer dersom vi ikke oppnår kravet om minimum 65 % energireduksjon?

Da vil hele tilskuddet trekkes tilbake.

Hva skjer dersom vi ikke gjennomfører alle omsøkte tiltak?

Tilskuddet vil reduseres helt eller delvis, avhengig av hvor mye som endres.

Enova Svarer