Ofte stilte spørsmål - introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

Aktuelle spørsmål

Hva mener dere med mini-CV?

Dette er en svært kort dokumentasjon som viser at de viktigste involverte aktører her relevant erfaring – maksimalt ½ side per person. 

Hvordan skal vi beregne effektresultat?

I dag finnes det ingen standard for beregning av effekt, vi ber derfor om en dynamisk energiberegning med oppløsning på minst en time. I tillegg må dere dokumentere hva maksimalt effektnivå blir med og uten omsøkt teknologi/løsning.

Hvordan skal vi beregne CO2-resultat?

Per i dag finnes det ingen standard for beregning av klimagassutslipp, Standard Norge planlegger å gi ut en standard i løpet av 2018. For Enova er det ikke nødvendig med en fullstendig LCA-beregning for hele bygget, vi vil ha dokumentert forskjellen mellom et standard prosjekt og den nye løsningen. Dere må oppgi hvilke CO2-ekvivalenter som er brukt for hver energibærer.

Hva menes med et "innovativt prosjekt"?

Vi støtter teknologier som er nye i det norske markedet, og/eller kombinasjon av kjente løsninger med ny teknologi, dvs. at man tar i bruk løsninger som ikke er «hyllevareløsninger». I dag har Enova støttet en rekke innovative prosjekt, slik at for eksempel passivhus med solceller alene ikke vil kunne støttes. Er du usikker på om prosjektet er innovativt nok, ta kontakt med Enovas kontaktpersoner, men se også gjerne på programmet for kommersiell utprøving. (her støtter vi utprøving av nye løsninger som i dag har liten utbredelse i det norske markedet)

Hva menes med markedsplan?

Enova er opptatt av at gode løsninger spres raskt ut i markedet. Vi ønsker en trinnvis plan som viser mulig kommersialiseringsprosess, hvem gjør hva og når skal dette skje. Vi har funnet en god løsning for varmeproduksjon, men bygget/prosjektet ligger i et konsesjonsområde, kan vi da få støtte? Enova støtter ikke parallell infrastruktur, og kan derfor i utgangspunktet ikke støtte slike tiltak. Ta gjerne kontakt med Enovas saksbehandlere for nærmere avklaring.

Enova Svarer