Rapportering for støtteprogram "Varmesentraler"

Etter søknadsinnsending

Jeg finner ikke saken min under "aktive saker" på min side

Fristen for å returnere tilskuddsbrevet er 28 dager etter at det ble sendt fra Enova. Sjekk at det er sendt inn signert tilskuddsbrev, og at du har tilgang på saken. Det kan ta noen dager fra vi mottok det signerte tilskuddsbrevet til det vises i søknads- og rapporteringssenteret.

Hvordan får jeg tilgang til å rapportere?

Dersom du ikke har tilgang til å rapportere må du kontakte den som er administrativt ansvarlig hos søker. Denne personen gir deg tilgang på den aktive saken. Signert tilskuddsbrev må være oversendt Enova.

Hvordan melder jeg inn endringer hos støttemottaker (ny kontaktperson, adresse, kontonummer etc)?

Endringer kan gjøres på prosjektet i søknads- og rapporteringssenteret. Noen endringer gjøres omgående, mens andre må først behandles og evt godkjennes av Enova.

Jeg får ikke sendt inn rapporten (knappen er lysegrå)

Sjekk om alle påkrevde felt er fylt ut, og at påkrevd dokumentasjon er lastet opp i søknads- og rapporteringssenteret. Sjekk også at kontonummeret er korrekt i forhold til bankenes register for bankenes konto- og adresseregister.

Hvilket kontonummer får jeg utbetalt støtten til?

Dersom det ikke er sendt inn endringsmelding på dette, vil du finne informasjonen i Tilskuddsbrevet (se "dokumenter" på saken i søknads- og rapporteringssenteret)

Hvorfor får jeg ikke lagt inn nytt kontonummer?

Ved rapportering gjøres det en automatisk sjekk opp mot KAR-registeret. Her blir det gjort en kontroll av at kontonummeret er knyttet til søkers organisasjonsnummer. KAR-registeret støtter per i dag ikke enkeltmannsforetak, og i de få tilfellene dette gjelder må det løses manuelt hos Enova.

Bedriften er fusjonert eller har fått ny eier, hva gjør jeg?

Det må da søkes om "overdragelse av tilskudd" i søknads- og rapporteringssenteret.

Jeg får ikke til å logge inn, hva gjør jeg?

Det kan være flere årsaker til dette:

  • Sjekk at du benytter samme brukernavn/e-post adresse som når du søkte. Du kan trykke "glemt passord" i søknads- og rapporteringssenteret hvis du er usikker på hva passordet var
  • Dersom du skal rapportere for noen andre må disse gi deg tilgang. De må da logge seg inn og velge "legg til/endre brukere" og gi deg full tilgang
  • Dersom vedkommende som sendte søknaden har sluttet i bedriften og ikke lenger er tilgjengelig, må dette håndteres manuelt av Enova.


Hvordan gir jeg andre tilgang til å rapportere?

Dette gjør du ved "legg til/endre bruker" og gi full tilgang i søknads- og rapporteringssenteret

Trenger vi revisorrapport?

For støtteprogrammet til varmesentral er det ikke krav til revisorrapport

Hvilken dokumentasjon trengs?

Dette er beskrevet i Tilskuddsbrevet du mottok (du får tilgang til dokumentene når du logger deg inn på saken i søknads- og rapporteringssenteret). Faktura må spesifisere kostnader, effekt og bekrefte at energimåler er integrert eller etterinstallert.

Hva gjør jeg hvis faktura ikke er spesifisert?

Når du laster opp faktura kan du i tillegg laste opp tilbudet du fikk fra leverandør hvis leveransen og kostnaden er beskrevet der.

Hvordan dokumenterer jeg kostnader hvis prosjektet er en del av en større entreprise?

Fyll ut den kostnaden som gjelder varmesentralen, og last opp tilbudet dersom det er beskrevet der. Enova ønsker kopi av alle avdragsnotaene dersom det ikke er mer enn 10.

Vi blir ikke ferdig til fristen, hva gjør jeg?

Du søker om utvidet på prosjektperiode på "Mine aktive saker" på søknads- og rapporteringssenteret

Jeg skal rapportere, men det står "kontakt Enova", hva gjør jeg?

Dersom fristen er overskredet vil muligheten for rapportering stenges. Det må sendes en søknad om utvidet prosjektperiode i søknads- og rapporteringssenteret ("Mine aktive saker")

Jeg trenger å se dokumenter på saken

Når du har logget inn på saken i søknads- og rapporteringssenteret vil du få tilgang til alle dokumentene som er relevante (tilskuddsbrev, med mer)

Hvorfor kommer det opp et lavere beløp enn det opprinnelige tilskuddet når jeg rapporterer?

For støtte til varmesentraler gis det en støttesats per installert KW-effekt. Dersom det er installert lavere effekt enn omsøkt, så vil støtten bli avkortet. Støtten vil også bli avkortet dersom kostnadsgrunnlaget er for lavt i forhold til tilskudd. Enova kan kun gi støtte til inntil 45% av kostnadsgrunnlaget. Se tilskuddsbrevet for mer info

Hva inngår i kostnadsgrunnlaget?

Hvilke kostnader som kan inngå i kostnadsgrunnlaget står spesifisert i programkriteriene.

Jeg har installert høyere effekt enn det jeg søkte om, kan jeg få mer støtte da?

Nei, Enova har ikke lov til å gi mer i støtte enn det som står i tilskuddsbrevet

Når får jeg utbetalt støtten?

Enova tilstreber å utbetale støtten innen 4 uker etter at rapporteringen er gjort. Dette fordrer at all påkrevd dokumentasjoner lastet opp.

Prosjektet kommer ikke til å bli gjennomført, hva gjør jeg?

Da kan du sende en epost om dette til post@enova.no. Vi vil da kansellere prosjektet hos oss.

Jeg skal kansellere et prosjekt, har jeg mulighet til å søke på nytt senere?

Ja, så lenge krav til gjeldende programkriterier er oppfylt, så er det mulig (prosjektet kan ikke være påstartet). Vi gjør oppmerksom på at mulig støttenivå og teknologi som støttes kan ha blitt endret siden forrige gang du søkte om støtte.

Enova Svarer