Matavfall blir grønt drivstoff

Biogassprodusenten Ecopro tjente ikke penger på strømproduksjonen sin, og måtte omstille seg. Ved hjelp av Enova kan de nå gå i gang med et prosjekt som både er god butikk og bra for miljøet.

– Et problem med strømproduksjon er virkningsgraden. Selv om vi produserer 25 GWh årlig, får vi kun solgt 5, sier Tore Fløan.

Han er daglig leder i Ecopro, som tar imot matavfall og slam fra kommuner – og gjør det om til biogass. Frem til nå har de brukt overskuddsgass til å produsere strøm i gassgeneratorer. Det blir det snart slutt på.

– Nå skal vi fase ut gassgeneratorene. Strømproduksjonen er ikke lønnsom, sier Fløan.

Istedenfor har de funnet en løsning som både utnytter energien bedre og er mer klimavennlig. Den vil lønne seg.

Renser og selger biogass

Datterselskapet Ecogas skal nemlig oppgradere biogassen og selge den inn som drivstoff til for eksempel busselskaper og avfallstransport.

For å gjøre dette investerer Ecogas i CO2-rensing. Rågassen består i utgangspunktet av omtrent 60 prosent metan, mens resten er CO2 og annet. Etter å ha renset den til kjøretøykvalitet er gassen så godt som 100 prosent metan.

I tillegg får de på plass en kompressorløsning og et kombinert lagrings- og transportsystem. Biogassanlegget kan produsere 25 GWh, men Fløan forklarer at Ecogas ikke kommer til å selge alt:

– Vi kommer til å selge 17 GWh til kundene våre, men resten bruker vi til interne prosesser på anlegget. Hvert år  får vi inn opptil 40 000 tonn matavfall, og da bruker vi mye energi når vi koker det. Nå skal vi altså bruke vår egen energi.

– Umulig uten Enova

Totalt bruker Ecogas 54 millioner kroner på prosjektet, som skal være ferdig høsten 2017. 17 av dem blir dekket av et tilskudd fra Enova.

– Uten støtten hadde det ikke blitt noe av. I tillegg til den økonomiske støtten har rådgiverne vært grundige og stilt spørsmål som utfordret oss. Det har vært til stor hjelp.
Tore Fløan

Les mer om støtteprogrammet for biogass og biodrivsstoff

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med biogass og biodrivsstoff. 

Ecogas  har benyttet seg av tilbudet.

Lær mer om Enovas tilbud