Bedrift

Grønn Plattform - et stort steg mot grønn vekst og omstilling

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.

Regjeringen har bevilget 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet. Målet er å legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som samfunnet må bli mer bærekraftige. Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva vil forvalte midlene mellom ulike søknadstyper og virkemidler slik at brukergrensesnittet oppleves som enkelt.

Man kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6. januar 2021.

Virkemiddelaktorer.PNG
Hvem kan søke?

De som kan oppnå støtte er samarbeidskonstellasjoner og konsortier med bedrifter, teknologi- og forskningsmiljøer. Grønn plattform gir i første omgang muligheter for støtte til forprosjekter og deretter til gjennomføring av større prosjekter.

Hensikten er å utløse muligheter for grønn verdiskaping gjennom større prosjekter. Disse bør omfatte hele verdikjeden fra forskning og kunnskapsproduksjon til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester.

Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. Det vil også gjøre norske bedrifter bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i Horizon Europe gjennom EUs European Green Deal.

Konsortier innen alle typer bransjer kan få midler. Noen eksempler kan være sirkulær økonomi, bioøkonomi og marine næringer, hydrogen- og batteriteknologi, havvind og annen fornybar energi og prosjekter som kan bidra til bruk av ressurser fra leverandørindustrien inn i nye grønne næringer.

Viktige datoer

1. desember 2020: Tidligst tillatte prosjektstart
1. februar 2021: Senest tillatte prosjektstart
30. april 2021: Senest tillatte prosjektslutt

Interessant? Søk forprosjektstøtte nå

Du kan lese hele utlysningen på denne siden

Opprett søknad