Sitemap
Søk
LOGG INN
Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien
Industri og anlegg

Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien

Planlegger din bedrift å innføre eller demonstrere ny og innovativ energi- og klimateknologi i produksjonsprosessen eller å investere i storskala fornybar kraftproduksjon med offshore havvind? Trenger dere å utrede kostnadsgrunnlaget før en investeringsbeslutning kan tas? Enova kan støtte et forprosjekt.

Hva får bedriften støtte til?

Støtten gis til utredninger og dokumentasjon av konkrete og identifiserte innovative investeringsprosjekter som har behov for utredning gjennom forprosjekt før endelig investeringsbeslutning. 


Investeringsprosjektene som skal utredes må:

• enten være knyttet til energi-, effekt- og/eller klimagassintensive prosesser i industrien og ha en ambisjon om et energi- eller klimaresultat som tilsvarer minst 5 GWh/år, minst 1 000 tonn CO2/år eller et vesentlig redusert behov for effektuttak. 
• eller dreie seg om etablering av ny, storskala fornybar kraftproduksjon med offshore havvind, med en ambisjon på minst 100 GWh/år.


Forprosjektet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en investeringsbeslutning hos søker og fremskaffe underlag for å kunne søke om investeringsstøtte eller lån gjennom programmene Fullskala innovativ energi- og klimateknologi eller Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en etablert industriell produksjonsvirksomhet eller en etablert virksomhet av industriell karakter.

Til deg som vil søke støtte til forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe