Industri og anlegg

Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien

Planlegger din bedrift å innføre eller demonstrere nye og innovative løsninger som reduserer energibruken, effektuttaket og/eller klimagassutslippene i produksjonsprosessen? ​Enova kan støtte et forprosjekt.

Støtten fra Enova skal bidra til en forsert, introduksjon av ny energi- og klimateknologi i industribedrifter. Forprosjektstøtten gir innovative bedrifter et godt investeringsgrunnlag for videre satsing.

Hva får bedriften støtte til?

Støtten gis til utredninger og dokumentasjon av konkrete og identifiserte investeringsprosjekter. 

Forprosjektet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en investeringsbeslutning hos søker og fremskaffe underlag for å kunne søke om investeringsstøtte eller lån gjennom programmene Fullskala innovativ energi- og klimateknologi eller Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en etablert industriell produksjonsvirksomhet, som har dokumentert gjennomføringsevne: Dette vil si prosjekter der teknologi, forretningsmodell og marked kan verifiseres, med realistiske planer for organisering, finansiering og prosjektgjennomføring.


Til deg som vil søke støtte til forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe