Innovasjon og teknologi

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Gjennom dette tilbudet gir vi investeringsstøtte til realisering av innovative prosjekter innen energi- og klimateknologi.

Teknologien eller løsningen som støttes må være ny og vesentlig forbedret sammenlignet med den beste teknologien som er tatt i bruk i markedet, samt innebære risiko som er høyere enn i en liknende, men mindre innovativ investering. 

Med energi- og klimateknologi mener vi teknologi som kan gi:

• Direkte reduserte klimagassutslipp som følge av 
   - kutt i utslipp og/eller
   - bytte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer
• Energieffektivisering
• Redusert effektuttak, utjevning av effekttopper, økt fleksibilitet i energisystemet
• Utnyttelse av overskuddsenergi
• Produksjon av energi fra fornybare kilder

Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som bidrar til formålet, og er åpent for alle sektorer.  Teknologier som har et potensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt vil bli prioritert. 

Til deg som vil søke

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Finn riktig rådgiver

Ikke for deg? Se alle tilbud