Teknologimodenhet

Hvilket støtteprogram hører teknologiprosjektet ditt hjemme i? Det avhenger blant annet av hvor moden teknologien er. Enova bruker TRL-skalaen (technology readiness levels) for å vurdere teknologimodenheten.

Aktøroversikt