Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål om "Biogasskjøretøy"

Utbetaling
Har fått utbetaling, men lurer på hvilken bil det gjelder?

På utbetaling står det for eksempel: "FAKTURA 22_16934_GA_12345…". Det betyr at saksnummeret er SID 22/16934 Registreringsnummeret er GA 12345.

Når kan vi forvente penger på konto, og får vi beskjed når støtten er utbetalt?

Når kjøpet er bekreftet tar det 5-7 dager før beløpet er på konto. Det sendes ikke melding om utbetaling fra Enova. 

Vi ønsker å registrere bilen på et annet av våre selskaper. Kan dere utbetale støtten til det selskapet?

Nei, vi kan kun utbetale støtte til det firmaet som er lagt inn som søker i søknaden.

Vi har fått bilen, men ikke pengene. Hvorfor ikke?
Har dere signert tilsagnet?

Før Enova kan betale ut støtte, må du bekrefte at dere aksepterer vilkårene for støtten. Dette gjør du ved å klikke på lenken i e-posten du fikk rett etter at søknaden ble sendt inn.

Har dere bekreftet bilens registreringsnummer overfor Enova?

For å sikre at vi betaler ut riktig beløp til dere, må dere knytte den aktuelle bilen til et tilsagn. Dette gjør du ved å klikke på lenken i e-posten du fikk med informasjon om at en ny bil hadde blitt registrert i kjøretøyregisteret.

Velg bilen dere ønsker utbetaling for. Velg så prosjekt/tilsagn dere ønsker at utbetaling skal gjøres i, og deretter bilmodell i tilsagnet. Legg inn kontonummer og bekreft utbetaling. 

Hvor lenge er det siden dere fikk utlevert bilen?

Det tar cirka syv dager fra du bekrefter bilens registreringsnummer overfor Enova til støtten er utbetalt på konto.

Har dere oppgitt et kontonummer som krever KID?

Den tekniske løsningen for utbetaling støtter ikke utbetaling til kontonummer som krever KID. For å unngå problemer med utbetaling av støtten anbefaler vi derfor at dere benytter et kontonummer som ikke krever KID.

Om søknaden
Jeg har fått avslag på søknaden min, kan jeg anke avgjørelsen eller sende inn tilleggsdokumentasjon slik som oppdaterte regnskapstall?

Nei. Våre systemer er helautomatiserte og vår kundetjeneste Enova Svarer kan ikke overstyre disse eller gjøre individuelle vurderinger av bedriftens økonomi. Ved avslag kan du vurdere å lease bil. Leasingselskapet søker da støtte og du kan få lavere leie.

Hvem mottar e-poster fra Enova angående søknaden?

Formelt ansvarlig mottar tilskuddsbrev for signering. Kontaktperson (ofte samme person) blir deretter mottaker av brev og varsler. Noen varsler sendes ut til organisasjonens registrerte varslingsadresser i Brønnøysundregisteret. 

Vi har gjort en feil i søknaden og ønsker derfor å registrere en ny. Kan Enova slette søknaden?

Søknaden utløper av seg selv når den ikke benyttes. Dere kan registrere ny søknad selv om den gamle ikke er utløpt.

Kan man søke støtte etter at bilen er bestilt?

Man kan ikke søke støtte etter at bilen er bestilt. 

For bilforhandlere: Forhandler lurer på om tilskudd er signert og om bil kan bestilles?

Bilforhandler kan se om tilskuddet er signert. Trykk inn på den innsendte søknaden og sjekk status for signering.

For bilforhandlere: Hvor fyller jeg inn kontaktinformasjon til søker?
  • Under «Roller og tilganger» i søknadssenteret. Her skal kontakter fra bilkjøpers bedrift fylles inn. Formelt ansvarlig er den som skal signere tilskuddsbrevet.
  • Dersom bilen skal leases er det leasingselskapet som skal settes inn som «Formelt ansvarlig».
Utsettelse og endringer
Kan jeg endre søknaden min eller søke om utsettelse?

Nei, man kan ikke gjøre endringer eller søke utsettelse på dette programmet. 

Jeg vil si fra meg støtten. Hvordan gjør jeg det?

Du trenger ikke foreta deg noe. Støtte som ikke utbetales vil forfalle av seg selv.

Leasing
Vi planlegger å lease et biogasskjøretøy. Kan vi søke støtte fra Enova?

Ved leasing er det leasingselskapet som må søke om støtte, og du kan da få lavere leie. 

Annet
Vi har mottatt støtte for biogasskjøretøy. Kan vi selge bilen videre?

Ja.

Merk: Dersom biogasslastebilen blir avregistrert som følge av eksport til utlandet innen tre år etter førstegangsregistrering skal støttemottaker betale tilbake hele støttebeløpet. Dette gjelder uavhengig av om det er støttemottaker eller senere eiere som omregistrerer eller eksporterer bilen. 


Er det noen begrensinger på antall biler vi kan søke støtte til?

Du søker støtte til 1 bil om gangen. Dersom du ønsker støtte til flere biler må du søke flere ganger. 

Jeg finner ikke svar på mine spørsmål her.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på verken i denne listen, i programkriteriene eller i øvrig informasjon på denne siden, tar du kontakt med vår svartjeneste Enova Svarer (se kontaktinfo under). Vi har ellers laget en egen informasjonsside for bilforhandlere.

Enova Svarer