Landtransport

Hydrogeninfrastruktur

Gjennom konkurranser har Enova tilbudt investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy. Akkurat nå er det ingen aktive utlysninger på dette støttetilbudet.

Enova har siden 2015 gitt støtte til ni offentlig tilgjengelige hydrogenfyllestasjoner. I den siste konkurransen (2019) mottok vi søknader fra et svært begrenset antall søkere, hvor enkelte søknader ikke var kvalifisert i henhold til kravene i utlysningen, og andre valgte å trekke sine søknader. Resultatet var at det ikke ble innvilget støtte. Det er ennå ikke avklart når en eventuell ny utlysning på dette støttetilbudet kommer.

I tillegg til infrastrukturstøtte har Enova også bidratt å realisere innovative prosjekter som tar i bruk hydrogen.