Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av en lastebil som kjører ut fra en ferje
Landtransport

Ladeinfrastruktur til batterielektriske løsninger

Vi tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner og deres kollektivselskap til ladeinfrastruktur for offentlige transporttjenester.

Avvikling av støtteprogram

Fra 1. oktober 2021 kl 12:00 avvikles programmet Infrastruktur til kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester.

Det vil være mulig å søke støtte innenfor programmet frem til det tidspunktet. Det vil være sterk konkurranse om midlene. Alle søknadene vil behandles samlet, og rangert i henhold til kriteriene i programmet hvor blant annet kostnadseffektivitet står sentralt. 

Søknader må være komplette på søknadstidspunktet. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. Det vil kun være mulighet til å supplere med avklarende informasjon på eventuell forespørsel fra Enova

Kun prosjekter hvor den aktuelle anbudsperioden starter før 1. juli 2024 kan søke.  

Fortsatt støtte til innovativ teknologi for hurtigbåtsamband

Den teknologiske utviklingen for batterielektriske løsninger for hurtigbåter er ikke kommet like langt i utviklingen som ferge og buss. Det vil kreves videre utvikling i teknologi for å få frem nullutslippsløsninger for de mest krevende hurtigbåtsambandene. Her er det mulig å søke støtte gjennom Enovas teknologiprogram Pilotering av ny energi- og klimateknologi.

Les hvorfor vi avvikler støtteprogrammet her

Hva kan kommunen/fylkeskommunen få støtte til?

Investeringsstøtten dekker en andel av kostnadene som kommunen eller fylkeskommunen vil investere i infrastrukturen. Med ladeinfrastruktur mener vi komponenter som er nødvendige for å ta i bruk batteri- eller hybridløsninger til landtransport eller sjøtransport. Støtten kan gå til relevante nettoppgraderinger, batteribuffere på land, ladeløsninger, automatiske fortøyningssystemer og andre nødvendige oppgraderinger av havneanlegg.

Hvem kan få støtte?

Kommuner og fylkeskommuner som skal kjøpe transporttjenester som krever etablering av infrastruktur til lading.

Hvor mye kan kommunen/fylkeskommunen få i støtte?

Enova kan dekke opptil 40 prosent av investeringskostnaden. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv beslutning. Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt i tråd med programkriteriene.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess