Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Spørsmål og svar runde 1

Her besvarte vi innsendte spørsmål til første utlysing (2019) for områdeutbygging av hurtigladere i Nordland og Namdalen.

Innsendte spørsmål

Dere skriver følgende om plassering: «Ett ladested på strekningen Risøyhamn–Andenes: Søker skal selv foreslå eksakt plassering på denne strekningen. Plassering kan være på ett av ytterpunktene som er angitt eller langs strekningen. » Vil dere kun vurdere lokasjoner som har adresse langs denne delen av Rv 82? Eller om det vil være innenfor kriteriet dersom lokasjonen ligger ved en tilknyttet vei, 850 meter unna?

Først må vi korrigere feil angivelse i utlysningen, da det er oppgitt Rv 82. Korrekt angivelse er Fv 82.

Når det gjelder plassering ønsker vi å gi ladeoperatøren fleksibilitet til å velge endelig plassering, med føringer for ladetetthet og ladesikkerhet. Vi har definert Risøyhamn-Andenes som en strekning med ytterpunkter som en ramme. Men vi har tiltro til at markedet innenfor dette kommer til å velge lokaliseringer som er fornuftig for sine kunder. En plassering som angitt i spørsmålet vil kunne godkjennes innenfor utlysningens kriterier.

Skal strekningen hvor transport foregår med ferje regnes med, eller er det kjørte km som menes i utlysningen?

Det er kjørte kilometer som telles i avstandsberegningen, dvs at ferjestrekninger ikke inngår. 

Dere skriver følgende om brukerbetaling: «Man skal kunne betale for drop-in-lading med allment tilgjengelige betalingsmidler. Løsningene skal være tilgjengelige også for utenlandske kort eller telefonabonnenter. » Er det krav om at man setter opp en betalingsautomat for kort på ladestedet?

Som det fremgår av programkriteriene for utlysningen skal det etableres en drop-in-løsning som sikrer alle tilgang til lading uavhengig av eventuelt etablert avtaleforhold med operatør. Når det gjelder hvilken betalingsløsning som tilfredsstiller krav om «allment tilgjengelige betalingsmidler» er ikke dette opp til Enova å definere. Dette følger av de krav som til enhver tid gjelder for aktører som driver med salg av varer og tjenester til forbrukere. 

Innsendte spørsmål RUNDE 2

For lokasjon E10 Skogvatnet. Denne ligger nære riksgrensen. Er det tillatt å etablere ladestedet på svensk side?

Utlysningen dekker ikke etablering utenfor Norge og etablering på svensk side vil derfor ikke godkjennes.

I hvilken av de nevnte kostnadspostene angitt i programkriteriene ønsker Enova at kostnader for leie av grunn eller kostnader for ervervelse av grunn skal inngå?

Søker vil måtte inngå avtale med grunneier for bruk av grunnen. Eventuelle leiekostnader som måtte tilkomme er driftskostnader som ikke dekkes av Enova. Ervervelse/kjøp av grunn/areal inngår ikke som en del av godkjente investeringskostnader, og er derfor ikke spesifisert som en kostnadspost.