Slik bedrer du konkurransekraften i din transportbedrift

Norsk landtransport er en næring med små marginer, men med stort potensial for å redusere både drivstoff-forbruk og utslipp. Vi kan bidra til å øke konkurransekraften for transportører ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.

For å nå lavutslippsamfunnet må klimagassutslippene kraftig ned, også langs norske veier, men vi i Enova vet at det kan være kostbart å investere i ny energi - og klimateknologi. Vi kan hjelpe deg med den risikokapitalen du trenger for å gjøre det økonomisk gjennomførbart å velge klimateknologi som reduserer utslippene i dine kjøretøy. Dette kutter også driftskostnadene, øker lønnsomheten og gir transportbedriften din mer konkurransekraft. 

Utforsk mulighetene for din transportbedrift. 

I lønnsomhetskalkulatoren under kan du sjekke om du kan få investeringsstøtte fra Enova ved innkjøp av nullutslipps-kjøretøy. 

Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål om støtteprogrammene innenfor landtransport eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Aktuelle tilbud