Har du spørsmål om Enovas støtte til ladeinfrastruktur? Send oss e-post på ladeinfrastruktur@enova.no.


Spørsmål: Lokalisering av ladestasjonene. Er det for eksempel mulig å foreslå alternativ lokasjon i rimelig nærhet? Hvilket handlingsrom har vi, geografisk, få å kunne optimalisere plassering?

Svar: Vi ønsker å gi ladeoperatøren fleksibilitet i å velge endelig plassering, men med føringer for ladetetthet og ladesikkerhet. Vi har derfor definert noen byer og tettsteder i programkriteriene, men har tiltro til at markedet innenfor dette kommer til å velge lokaliseringer som er fornuftig for sine kunder. Det vil være mulig å begrunne ønsket plassering ved eventuelle endringer fra definerte knutepunkt i søknadsskjemaet.