FAQ - Elektrisk varebil

Når kan vi forvente penger på konto, og får vi beskjed når støtten er utbetalt?

Når kjøpet er bekreftet tar det 5-7 dager før beløpet er på konto. Det sendes ikke melding om utbetaling fra Enova. 

Vi planlegger å lease en elvarebil klasse 2. Kan vi søke støtte fra Enova?

Ved leasing er det leasingselskapet som må søke om støtte, og du kan da få lavere leie. 

Vi har søkt støtte til en elvarebil. Kan vi inngå leasingavtale med en privatkunde på denne bilen?

Nei.

Vi har søkt støtte i feil bilklasse og ønsker derfor å registrere ny søknad. Kan dere slette eksisterende søknad?

Søknaden utløper av seg selv når den ikke benyttes. Dere kan registrere ny søknad selv om den gamle ikke er utløpt.

Vi har mottatt støtte for elvarebil. Kan vi selge bilen videre?

Varebilen kan selges til en bedrift som en varebil. Salg til privatperson som medfører omregistrering kan først skje etter 12 måneder.  

Merk: Dersom elvarebilen blir avregistrert som følge av eksport til utlandet innen tre år etter førstegangsregistrering skal støttemottaker betale tilbake hele støttebeløpet. Dette gjelder uavhengig av om det er støttemottaker eller senere eiere som omregistrerer eller eksporterer bilen. 

Omregistrering til en annen kjøretøygruppe eller midlertidig registrering av bil på foretak med hensikt om videresalg til privatpersoner medfører tilbaketrekking av støtte hvis omregistreringen skjer innen tolv måneder fra førstegangsregistrering.

Grunnet koronasituasjonen vet ikke leverandør når bilen vi har bestilt kan leveres. Kan vi vente med å registrere søknad til vi vet leveringsdato?

Man kan ikke søke støtte etter at bilen er bestilt. 

Er det noen begrensinger på antall biler vi kan søke støtte til?

Nei.

Etter at vi søkte om støtte har vi endret hvilket av våre selskaper som står som eier på elvarebilen. Kan dere utbetale støtten til firmaet som eier bilen nå?

Nei, vi kan kun utbetale støtte til det firmaet som er lagt inn som søker hos oss. Dere må registrere bilen tilbake på dette organisasjonsnummeret i kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtten. 

Siden støttesatsene oppdateres daglig, er det støttesatsen på søknadstidspunktet eller ved registrering av bilen som avgjør hvor mye støtte vi får?

Støtten beregnes ved innsending av søknad, ikke ved registrering. Det er derfor støtten oppgitt i tilskuddsbrevet som gjelder for bilen, uavhengig av hvordan prisen måtte endre seg i etterkant.

Vi har fått bilen, men ikke pengene. Hvorfor ikke?
Har dere signert tilsagnet?

Før Enova kan betale ut støtte, må du bekrefte at dere aksepterer vilkårene for støtten. Dette gjør du ved å klikke på lenken i e-posten du fikk rett etter at søknaden ble sendt inn.

Har dere bekreftet bilens registreringsnummer overfor Enova?

For å sikre at vi betaler ut riktig beløp til dere, må dere knytte den aktuelle bilen til et tilsagn. Dette gjør du ved å klikke på lenken i e-posten du fikk med informasjon om at en ny bil hadde blitt registrert i kjøretøyregisteret.

Velg bilen dere ønsker utbetaling for. Velg så prosjekt/tilsagn dere ønsker at utbetaling skal gjøres i, og deretter bilmodell i tilsagnet. Legg inn kontonummer og bekreft utbetaling. 

Hvor lenge er det siden dere fikk utlevert bilen?

Det tar cirka syv dager fra du bekrefter bilens registreringsnummer overfor Enova til støtten er utbetalt på konto.

Er bilen dere har kjøpt nøyaktig samme modell som det ble søkt om støtte til?

Hvis det ikke er nøyaktig samme bilmodell er støtten ikke gyldig, og Enova kan ikke betale ut støtten.

Har dere oppgitt et kontonummer som krever KID?

Den tekniske løsningen for utbetaling støtter ikke utbetaling til kontonummer som krever KID. For å unngå problemer med utbetaling av støtten anbefaler vi derfor at dere benytter et kontonummer som ikke krever KID.

Jeg har fått avslag på søknaden min, kan jeg anke avgjørelsen eller sende inn tilleggsdokumentasjon slik som oppdaterte regnskapstall?

Nei.

Kan jeg endre søknaden min eller søke om utsettelse?

Nei.

Jeg vil si fra meg støtten. Hvordan gjør jeg det?

Du trenger ikke foreta deg noe. Støtte som ikke utbetales vil forfalle av seg selv.

Hvordan beregnes støtten?

Vi har sett på bl.a. lastevolum, nyttelast og egenvekt og undersøkt hvordan slike parametre påvirker listeprisen på faktiske bilmodeller. Denne kunnskapen bruker vi til å beregne hva tilsvarende fossilbiler ville ha kostet. Det er differansen mellom denne summen og listeprisen på elvarebilen som danner utgangspunktet for den endelige støttesatsen. Fordi listepriser og andre forutsetninger kan endre seg fra dag til dag, blir også støttesatsene beregnet og oppdatert daglig.

Jeg finner ikke svar på mine spørsmål her.

Hvis du ikke finner det du lurer på verken i denne listen, i programkriteriene eller i øvrig informasjon på denne siden, tar du kontakt med vår svartjeneste Enova Svarer på 08049. Vi har ellers laget en egen informasjonsside for bilforhandlere.

Enova Svarer