Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

FAQ - Elektrisk varebil

Typiske spørsmål om støtte til elektrisk varebil

Utbetaling
Har fått utbetaling, men lurer på hvilken bil det gjelder?

På utbetaling står det for eksempel: "FAKTURA 20_16934_EV_12345…". Det betyr at saksnummeret er SID 20/16934 Registreringsnummeret er EV 12345.

Når kan vi forvente penger på konto, og får vi beskjed når støtten er utbetalt?

Når kjøpet er bekreftet tar det 5-7 dager før beløpet er på konto. Det sendes ikke melding om utbetaling fra Enova. 

Vi ønsker å registrere bilen på et annet av våre selskaper. Kan dere utbetale støtten til det selskapet?

Nei, vi kan kun utbetale støtte til det firmaet som er lagt inn som søker i søknaden.

Vi har fått bilen, men ikke pengene. Hvorfor ikke?
Har dere signert tilsagnet?

Før Enova kan betale ut støtte, må du bekrefte at dere aksepterer vilkårene for støtten. Dette gjør du ved å klikke på lenken i e-posten du fikk rett etter at søknaden ble sendt inn.

Har dere bekreftet bilens registreringsnummer overfor Enova?

For å sikre at vi betaler ut riktig beløp til dere, må dere knytte den aktuelle bilen til et tilsagn. Dette gjør du ved å klikke på lenken i e-posten du fikk med informasjon om at en ny bil hadde blitt registrert i kjøretøyregisteret.

Velg bilen dere ønsker utbetaling for. Velg så prosjekt/tilsagn dere ønsker at utbetaling skal gjøres i, og deretter bilmodell i tilsagnet. Legg inn kontonummer og bekreft utbetaling. 

Hvor lenge er det siden dere fikk utlevert bilen?

Det tar cirka syv dager fra du bekrefter bilens registreringsnummer overfor Enova til støtten er utbetalt på konto.

Er bilen dere har kjøpt nøyaktig samme modell som det ble søkt om støtte til?

Hvis det ikke er nøyaktig samme bilmodell er støtten ikke gyldig, og Enova kan ikke betale ut støtten.

Har dere oppgitt et kontonummer som krever KID?

Den tekniske løsningen for utbetaling støtter ikke utbetaling til kontonummer som krever KID. For å unngå problemer med utbetaling av støtten anbefaler vi derfor at dere benytter et kontonummer som ikke krever KID.

Om søknaden
Jeg har fått avslag på søknaden min, kan jeg anke avgjørelsen eller sende inn tilleggsdokumentasjon slik som oppdaterte regnskapstall?

Nei. Våre systemer er helautomatiserte og vår kundetjeneste Enova Svarer kan ikke overstyre disse eller gjøre individuelle vurderinger av bedriftens økonomi.

Hvem mottar e-poster fra Enova angående søknaden?

Formelt ansvarlig mottar tilskuddsbrev for signering. Kontaktperson (ofte samme person) blir deretter mottaker av brev og varsler. Noen varsler sendes ut til organisasjonens registrerte varslingsadresser i Brønnøysundregisteret. 

Vi har gjort en feil i søknaden og ønsker derfor å registrere en ny. Kan Enova slette søknaden?

Søknaden utløper av seg selv når den ikke benyttes. Dere kan registrere ny søknad selv om den gamle ikke er utløpt.

Kan man søke støtte etter at bilen er bestilt?

Man kan ikke søke støtte etter at bilen er bestilt. 

For bilforhandlere: Kan bilforhandler også søke om støtte til elvarebil på egen bedrift?

Ja.

For bilforhandlere: Forhandler lurer på om tilskudd er signert og om bil kan bestilles?

Bilforhandler kan se om tilskuddet er signert. Trykk inn på den innsendte søknaden og sjekk status for signering.

For bilforhandlere: Hvor fyller jeg inn kontaktinformasjon til søker?
  • Under «Roller og tilganger» i søknadssenteret. Her skal kontakter fra bilkjøpers bedrift fylles inn. Formelt ansvarlig er den som skal signere tilskuddsbrevet.
  • Dersom bilen skal leases er det leasingselskapet som skal settes inn som «Formelt ansvarlig».
Utsettelse og endringer
Kan jeg endre søknaden min eller søke om utsettelse?

Nei.

Jeg vil si fra meg støtten. Hvordan gjør jeg det?

Du trenger ikke foreta deg noe. Støtte som ikke utbetales vil forfalle av seg selv.

Kan man få utsettelse på fristen som følge av Covid?

Det gis ikke utsettelse på fristen som følge av forsinket leveranse på grunn av Covid.

Leasing
Vi planlegger å lease en elvarebil klasse 2. Kan vi søke støtte fra Enova?

Ved leasing er det leasingselskapet som må søke om støtte, og du kan da få lavere leie. 

Vi har søkt støtte til en elvarebil. Kan vi inngå leasingavtale med en privatkunde på denne bilen?

Nei.

Annet
Vi har mottatt støtte for elvarebil. Kan vi selge bilen videre?

Varebilen kan selges til en bedrift som en varebil. Salg til privatperson som medfører omregistrering kan først skje etter 12 måneder.  

Merk: Dersom elvarebilen blir avregistrert som følge av eksport til utlandet innen tre år etter førstegangsregistrering skal støttemottaker betale tilbake hele støttebeløpet. Dette gjelder uavhengig av om det er støttemottaker eller senere eiere som omregistrerer eller eksporterer bilen. 

Omregistrering til en annen kjøretøygruppe eller midlertidig registrering på foretak med hensikt om videresalg til privatpersoner medfører tilbaketrekking av støtte. Dette hvis omregistreringen skjer innen tolv måneder fra førstegangsregistrering.

Er det noen begrensinger på antall biler vi kan søke støtte til?

Nei.

Hvordan beregnes støtten?

Vi har sett på bl.a. lastevolum, nyttelast og egenvekt og undersøkt hvordan slike parametre påvirker listeprisen på faktiske bilmodeller. Denne kunnskapen bruker vi til å beregne hva tilsvarende fossilbiler ville ha kostet. Det er differansen mellom denne summen og listeprisen på elvarebilen som danner utgangspunktet for den endelige støttesatsen. Fordi listepriser og andre forutsetninger kan endre seg fra dag til dag, blir også støttesatsene beregnet og oppdatert daglig.

Er det støttesatsen på søknadstidspunktet eller ved registrering av bilen som avgjør hvor mye støtte vi får?

Støtten beregnes ved innsending av søknad, ikke ved registrering. Det er derfor støtten oppgitt i tilskuddsbrevet som gjelder for bilen, uavhengig av hvordan prisen måtte endre seg i etterkant.

Jeg finner ikke svar på mine spørsmål her.

Hvis du ikke finner det du lurer på verken i denne listen, i programkriteriene eller i øvrig informasjon på denne siden, tar du kontakt med vår svartjeneste Enova Svarer (se kontaktinfo under). Vi har ellers laget en egen informasjonsside for bilforhandlere.

Hvorfor får jeg mange eposter om biler jeg ikke kjenner til?

Enova sender ut epost når nye elvarebiler registreres slik at bilens eier får utbetalt støtten så raskt som mulig. I noen få tilfeller kan det være bedrifter hvor det er registrert flere brukere i vårt system som har kjøpt flere like biler. I slike situasjoner vil alle brukerne få epost om at en bil er registrert. Sletting av epostadresser gjøres av bedriften i den enkelte sak i vårt søknadssenter

Jeg finner ikke bilen/kjøretøyet som jeg ønsker støtte til?

Grunnen til at bilen ikke er på lista over de biler vi støtter er fordi den ikke er en elektrisk varebil klasse 2. Eller at den ikke er lagt inn i databasen for de biler vi støtter. For å legge inn nye bilmodeller i databasen, ta kontakt med vår leverandør JATO.

Enova Svarer