Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Tunge elektriske kjøretøy"

Typiske spørsmål om "Tunge kjøretøy"

Støtter Enova hybride kjøretøy?

Nei, Enova har valgt å prioritere støtte til nullutslippsløsninger i dette støtteprogrammet. 

Kan Enova støtte utleie av kjøretøy/maskiner? Hva med leasing?

Enova kan støtte utleie- eller leasingselskap som skal investere i kjøretøy. Det er viktig at leasing eller ikke er avklart før man søker om støtte. Se her for informasjon til leasingselskaper som ønsker å tilby leasing av nye energi- og klimaløsninger

Kan man søke støtte til ladere?

Enova kan kun støtte offentlig tilgjengelig ladere ≥ 50 kW (hurtigladere), og kun dersom kjøretøyene krever utbygging av nye ladere. Støtte til offentlig tilgjengelige ladere må søkes via støtteprogrammet «Energi- og klimatiltak i landtransport» (Biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner). Søknad må sendes innen 3 uker fra søknad om støtte til kjøretøy er sendt. Ta kontakt med Enova for nærmere informasjon dersom dere vurderer å søke støtte til dette. 

Kan vi søke om kjøretøyet skal gå i anbud?

Vi kan ikke støtte kjøretøy som er forpliktet inn i en eksisterende kontrakt eller pågående anbudsprosess ved søknadstidspunkt. Evt. forpliktelser som inngås mellom søknadstidspunkt og vedtak skjer på søkers egen risiko mht. om støtten fra Enova blir lavere enn forutsatt. Vi kan ikke støtte busser som skal inn i kollektivanbud.

Kan et leasingselskap overta støtten?

Nei, leasingselskap kan ikke overta støtte som er gitt til en annen aktør. Det er viktig å avklare før man søker om støtte om kjøretøyet skal leases slik at det blir riktig søker. 

Hvordan og når kan man sende rapport for utbetaling?

Man kan be om utbetaling av støtte løpende etter hvert som kjøretøyene registreres i Kjøretøyregisteret. Gå inn i Søknads- og rapporteringssenteret og velg "Prosjekter". Trykk deretter på de tre prikkene til høyre for prosjektet, og velg "Registrer kjøretøy".

Enova Svarer