Sitemap
Søk
LOGG INN
Modell av en nye type brønnebåt ute på sjøen

Dette er ingen vanlig brønnbåt

... men kanskje blir den det på sikt? Alsaker Fjordbruk fant ingen brønnbåt med funksjonene de ønsket seg. Da tok oppdretteren saken i egne hender.

Publisert 8/12/2019

– Vi tror dette kan bli en ny standard, sier prosjektleder Olav Nygård.

Det Onarheim-baserte selskapet har smolt på 4 settefiskanlegg, 7 matfiskselskap med litt over 20 lokaliteter, egen rognkjeksproduksjon og eget fiskeslakteri. Det stiller også krav til brønnbåtene. Kanskje var det den vestlandske fandenivoldskheten som slo inn: Nå ville de bygge en båt slik de mente den burde være.

– Brønnbåtrederiene er blitt store aktører, og det har til tider vært mangel på den type båter vi har hatt bruk for. Da kan vi like godt bygge en båt selv, tenkte vi. Og så bare ballet det på seg, forteller Nygård.

Bilde av et fiskeanlegg
Det har til tider vært mangel på den type båter vi har hatt bruk for. Da kan vi like godt bygge en båt selv, tenkte vi. Og så bare ballet det på seg.

- Olav Nygård -

En multi-purpose-båt blir til

Stadig strengere krav gjør at mange må bygge om båtene for å oppfylle behovene næringen trenger. Nygård ser at flere uavhengige oppdrettere gjør det samme nå: De slår seg sammen og bygger én båt. Brønnbåtene har flere funksjoner å fylle enn før.

– Vi bruker brønnbåtene til langt mer nå enn for 5–10 år siden. Det er ikke bare transport av fisk, men varmtvannsbehandling, avlusning og sortering. Det er helt andre behov. Det krever nye løsninger.

Båten de så for seg, som etter planen sjøsettes før jul, skal gjøre dem mer selvhjulpne.

– Da vi satte oss ned og regnet på oppvarming og energibehov, så vi blant annet hvor store kjeler vi trengte til å varme vann. Her måtte det være andre og mer miljøvennlige måter å gjøre ting på. Sammen med designselskapet SALT fant vi en teknologi som er godt kjent, men aldri før brukt på brønnbåt slik vi ville bruke den. Vi følte det var en god case, sier Nygård.

Brønnbåt med varmepumpe

Han snakker om kjølesystemet om bord, RSW (refrigerated sea water) og om varmegjenvinning på motorer og eksos. Brønnbåter er svært effekt- og energikrevende, og ved å utnytte spillvarme kan de kutte både kostnader og utslipp.

– Den tradisjonelle måten å varme vann på er jo å bruke kjeler, men vi ønsket å bruke kjølesystemet om bord som en varmepumpe. Det er store mengder vann som skal varmes opp, og med dette systemet får vi ut over 4 ganger mer effekt til å varme vann enn det vi putter inn i form av elektrisk energi. Det er lite svinn til omgivelsene, og systemet gir betydelige besparelser, sier han.

Men de skulle ta det enda et hakk videre. I dialog med SALT og Enova kom de frem til at løsningen kunne kombineres med en batteriløsning – regnestykket viste at batteriet alene ville utgjøre en ytterligere besparelse av samme størrelse.

– Det blir en høyere kostnad på båten, men når du ser på hva du får igjen, tror vi dette kan bli en ny standard.

Langøy ringer og fôrslanger Foto: Øyvind Bokn/Alsaker Fjordbruk

En elektrisk fremtid

Alsaker Fjordbruk ser med stor interesse på elektrifiseringen av matfiskanlegg, bruk av hybridløsninger og landstrøm. De tror dette kan være lønnsomt i de fleste tilfeller hvor det i dag brukes dieselaggregat.

For Alsaker er brønnbåtbatteriets største oppside at de i større grad kan utnytte landstrøm selv der det ikke er bygget ut fullverdige landstrømanlegg. De har blant annet laget en løsning som gjør at de kan bruke en «vanlig skjøteledning». 

– Denne kabelen er liten og fleksibel nok til at vi bare kan legge den over rekka på båten og dekke store deler av hotellasten, for eksempel på nattestid. Det er et godt bidrag til å forlenge tiden på batteri og utsette start av havnegeneratoren.

Godt forhold til naboene

Nygård legger til at når en såpass stor båt skal ligge til kais i tettbygde strøk, kan det fort bli problemer med eksos og støy, og det er ikke alle steder det er fullverdige landstrømanlegg tilgjengelig. 

– Med den minste landstrømsløsningen kan vi dekke mye av kraftbehovet til hotellet. Om natta, når folk tross alt sover, behøver vi bare lys og varme. På varme sommerdager kan vi til og med klare oss helt uten start av havnegeneratoren, med den støyen det medfører for mannskap og omgivelser, sier han og avslutter:

– Og uten eksos og støy får du dessuten et godt forhold til naboene.