Sitemap
Søk
LOGG INN
Havbruk

Havbruk

Enova kan gi økonomisk støtte til oppdrettere som investerer i en mer klimavennlig drift av sine lokaliteter og fartøy.

Havbruk får en stadig viktigere rolle for norsk verdiskaping, og Regjeringens ambisjon er en femdoblet produksjon i 2050. Da skal Norge samtidig ha blitt et lavutslippssamfunn med 90 % lavere klimagassutslipp enn i dag. For at oppdrettsnæringen skal ha en plass i dette fremtidsbildet, er det viktig for Norge at bransjen ikke blir hengende etter i klimaarbeidet.

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å ta i bruk nye løsninger. Derfor bidrar vi med støtte til oppdrettere som vil kutte utslippene gjennom klimariktige investeringer.

Flere og flere oppdrettere tar nå i bruk strøm fra land og elektriske fartøy på sine lokaliteter. Hva med dere? Er dere i gang med omstillingen? På denne siden finner du oversikt over Enovas støttetilbud til havbruksbransjen, samt gode eksempler på hva dine bransjekolleger har gjort og deres erfaringer med nye, klimavennlige løsninger.