6 gode grunner til å bruke landstrøm

Livet om bord trenger strøm også når fartøyet ligger til kai. Derfor må hjelpemotorene dure og gå for å holde systemene gående, enten det er snakk om lys og varme eller lasting og lossing med egen kran. Med strøm fra land kan motorene slås av. Her er seks grunner til hvorfor rederiene gjør lurt i å ta i bruk landstrøm.

1) Landstrøm er god økonomi

Å installere landstrømsystem om bord i fartøyet ditt er lønnsomt så lenge fartøyet bruker landstrøm tilstrekkelige deler av liggetiden i havn. For de aller fleste rederier vil det over tid være penger å spare på å ta i bruk landstrøm, selv for fartøy som bare har landstrøm tilgjengelig på enkelte av anløpene. Les mer om økonomien i landstrøm her.

2) Landstrøm gir bedre arbeidsforhold om bord

Dieselmotorer fører med seg støy og vibrasjoner. Det er bare sånn det er. Når fartøyet er tilknyttet landstrøm, kan man imidlertid slå av alle motorene om bord. Det gjør at landstrøm også er god HMS. Nyt stillheten og roen, og jobb i fred.

3) Landstrøm er bra for miljøet

Det er beregnet at hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens fartøyene ligger helt i ro i havna. Sammenlignet med mye annet er dette utslipp det er relativt enkelt å bli kvitt. Teknologien finnes. Vi må bare ta den i bruk.

Å bruke landstrøm har også positive miljøeffekter lokalt. At det ikke forbrennes fossilt drivstoff ved kaikanten, eliminerer også lokale utslipp og reduserer støy – til glede for havnas naboer.

4) Landstrøm er bra for omdømmet

Det er ikke bare naboene til havna som setter pris på at fartøyet ditt ligger til kai tilnærmet lydløst og utslippsfritt. Bruk av landstrøm er også et godt bidrag til miljøprofilen til rederiet ditt. Stadig flere kunder, leverandører og premissgivere er opptatt av klimafotavtrykk, bærekraft og lokal forurensning. Ta i bruk landstrøm – og fortell at du gjør det. Kanskje kan det rett og slett være et konkurransefortrinn?

5) Landstrøm er fremtiden

Eksos og unødig støy der folk jobber og ferdes tilhører fortiden. Tiden hvor det er akseptabelt å «stå på tomgang» ved kaia varer ikke evig. Før eller senere kommer avgifter, krav og reguleringer. Da vil du uansett tilrettelegge fartøyet ditt så det kan ta imot landstrøm. Venter du til du må – eller vil du være i forkant og dra nytte av alle fordelene lengst mulig?

6) Du kan få støtte fra Enova til å komme i gang

I en begrenset periode dekker Enova inntil 40 prosent av kostnadene med å tilrettelegge fartøyet ditt for landstrøm.

Benytt muligheten og søk i dag. Det tar deg fem minutter.