Øk konkurransekraften i maritim sektor

For å nå lavutslippssamfunnet må klimagassutslippene kraftig ned, også fra norsk sjøfart. Store deler av næringen er i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra Enova. Nå trenger vi deg!

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å investere i ny energi- og klimateknologi.  Derfor hjelper vi bedrifter i maritim sektor gjennom å redusere utslippene og øke lønnsomheten med klimatiltakene.  

Utforsk mulighetene for dine skip og ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å sette i  gang. 

Vi hjelper deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammene innenfor maritim sektor eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Aktuelle tilbud