Slik bedrer du konkurransekraften i dine fiskefartøy

​Fiskeri og havbruk er en næring med enorm vekst, og ingenting tyder på at næringen blir mindre viktig for Norge framover. Snarere tvert i mot.

Samtidig står næringen for store klimagassutslipp i kystnære områder, og disse utslippene må kraftig ned om vi skal nå lavutslippssamfunnet. Store deler av næringen er allerede i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra Enova. Nå trenger vi deg med på laget!

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å investere i ny energi- og klimateknologi. Derfor hjelper vi bedrifter innen fiskeri og havbruk gjennom å redusere risikoen og øke lønnsomheten med klimatiltakene. 

Utforsk mulighetene for din næring, og ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å sette i gang.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Aktuelle tilbud