Vi støtter et grønnere fiskeri og havbruk

Fisket har vært viktig for nordmannen så lenge det har funnes nordmenn. I starten handlet det om å brødfø egen familie, senere har norsk sjømat erobret verden som handelsvare. Allerede på 1100-tallet startet den første eksporten av torsk og sild til England. I dag finner du norsk fisk i alle verdenshjørner, fra japanske sushirestauranter til kjølediskene i amerikanske supermarkeder.

Sjømat har blitt Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. I 2015 eksporterte vi sjømat for over 70 milliarder kroner, en dobling på snaut ti år. Næringen sysselsetter over 50 000 årsverk, og drøyt 5900 norske fiskefartøy leverer 2,3 millioner tonn sjømat i året. Ingenting tyder på at fiskeri- og havbruksnæringen blir mindre viktig framover. Snarere tvert imot: Flere av oppdretterne planlegger store utvidelser. Mange nye oppdrettsfartøy skal sjøsettes. Det myldrer av aktivitet både over og under havoverflaten.Samtidig står næringen for store klimagassutslipp i kystnære områder. De fleste oppdrettsanleggene ute i havgapet driftes på diesel, det samme gjør brønnbåtene og servicefartøyene. 

Her er det mye å hente på å energieffektivisere driften, både for miljøet og for å redusere kostnader. 

De energieffektive og klimavennlige løsningene finnes allerede: Oppdrettsanlegg kan elektrifiseres med landstrøm. Fartøy kan bygges med hybriddrift eller gjøres hel-elektriske. Flere er allerede i gang, og de som ikke snart kommer i gang, vil bli hengende etter.

Vi i Enova kan hjelpe deg med å gjøre ditt energiprosjekt lønnsomt. Sammen kan vi skape en grønn framtid for den blå næringen.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe