Ny teknologi i maritim transport

Fortsatt finnes ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Vi er avhengig av at flere nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene kommer ut på markedet. Innovasjon av ny energi- og klimateknologi må skje både raskere og i større monn enn i dag.

Dette teknologiløftet er mulig, men vi har sett at det er behov for en større verktøykasse for å dyrke fram mer norsk teknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. Derfor har Enova lansert flere nye støtteprogrammer.