Støtte til infrastruktur

Elektrifiseringen av transportsektoren er godt i gang. Personbilmarkedet har kommet langt, og hver femte solgte nybil er nå en elbil. Nå kommer også elbussene. Til sjøs er en rekke lav- og nullutslippsferjer i ferd med å sjøsettes, og stadig flere skip har mulighet til å benytte landstrøm når de ligger til kai.

Det er kostbart å etablere infrastruktur for å lade kjøretøyer og ferjer og likedan å forsyne skip med strøm. For at den nødvendige elektrifiseringen skal gå enda raskere, tilbyr Enova støtte til flere slike tiltak.

Aktuelle støtteprogram