Utfasing av støtteprogram energi- og klimatiltak i industri og anlegg

Støtteprogrammet “Energi- og klimatiltak i industri og anlegg” avvikles den 20. desember 2018.