Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Tegning av båt som lader på ladestasjon
Foto: Robin Strand, Norphoto AS
Sjøtransport

Forprosjekt landstrøm

Vi tilbyr støtte til forprosjekt som utreder muligheten for å etablere landstrømanlegg.

​Enova legger ned støtteprogrammet Forprosjekt landstrøm

Siste søknadsfrist var 15. august i år. Programmet for investeringsstøtte legges ned fra desember, og da vil det ikke være nødvending med støtte til forprosjekt lengre. 

Dette støttetilbudet retter seg til aktører som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige landstrømanlegg som skal driftes på markedsmessige vilkår.

Søkeren må være et norsk virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Noen anlegg støttes ikke. Det gjelder for eksempel anlegg ved havner og kaier som kun har fartøy i opplag, dokk eller ved kai.

Gjennom dette tilbudet støtter vi forprosjekt som gir tilstrekkelig dokumentasjon til å fatte en beslutning om investering i landstrømanlegg. Programkriteriene stiller krav til hvilke arbeidspakker forprosjektet som et minimum må gjennomføre. Sluttrapporten fra forprosjektet vil gi nødvendig dokumentasjon for å søke Enova om støtte til etablering av selve infrastrukturen etterpå.

Enova dekker inntil 50 % av godkjente kostnader, men ikke mer enn 500 000 kroner.

Forprosjekter som kvalifiserer til støtte rangeres ut fra hvor godt de møter følgende kriterier:

  • Verdiskapingspotensial (vektlagt 50 %), herunder trafikkgrunnlag og etterspørsel
  • Kostnadseffektivitet (vektlagt 30 %), herunder ressursbruk samt totale kostnader, målt opp mot prosjektets omfang
  • Innovasjonsgrad (vektlagt 20 %), herunder forretningsmodell og alternative bruksområder for infrastrukturen

Formålet med Enovas totale satsing på landstrøm er at det etableres et levedyktig marked for landstrøm. Et marked hvor det bygges offentlig tilgjengelig infrastruktur med god bruksutnyttelse. Med at flere fartøy bygges og ombygges med batteri og system om bord for å ta imot strøm fra land. Vil dette sammen gi reduserte klimagassutslipp fra sjøtransporten både ved havneopphold og seiling.

For å stimulere til koordinering mellom aktørene i denne verdikjeden. Samt i best mulig landstrømprosjekter tilbyr vi i tillegg støtte til forprosjekt og tilrettelegging av fartøy.