Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy"

Typiske spørsmål for "Installasjon av landstrømsystem"
Er det mulig å søke om støtte til installasjon av landstrøm for flere skip samtidig?

Nei, det er ikke mulig å søke om flere skip samtidig. Det må opprettes en ny søknad per skip. Søknadsskjema tar kort tid å fylle ut.

Hvorfor er det bare eksisterende fartøy som kan få støtte til installasjon av landstrømsystem?

Nye fartøy kan ikke få støtte under dette programmet. Enova støtter nye fartøy som vil tilrettelegges for landstrøm, men da må også fartøyet installere et batteri. Dette kan søkes om støtte for på programmet "Elektrifisering av sjøtransporten"

Kan cruiseskip få støtte til installasjon av landstrøm på eksisterende skip?

Ja hvis de tilfredsstiller en av følgende kriterier og søker er registrert i norsk foretaksregister. 1. registrert i NOR eller NIS

2. har minimum 1/3 operasjon i norske farvann
3. minst 1/3 av anløpene er i norske havner

Kan utenlandske skip få støtte?

Ja, hvis eier av skipet er registrert i norsk foretaksregister og skipet tilfredsstiller en av følgende kriterier. 1. registrert i NOR eller NIS

2. har minimum 1/3 operasjon i norske farvann
3. minst 1/3 av anløpene er i norske havner

Gjelder programmet også støtte til oljerigg?

Rigg kan ikke få støtte til installasjon av landstrøm gjennom programmet.

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer