Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Innsendte spørsmål

Her besvarer vi innsendte spørsmål til utlysingen for støtte til landstrøminfrastruktur. Spørsmål må være sendt inn senest 10 dager før søknadsfrist for å bli besvart. Svar legges ut senest 7 dager før søknadsfrist.

Innsendte spørsmål

Er det mulig å søke om infrastruktur for strøm til havneopphold og lading for verft?

Ja, hvis kaiene kan klassifiseres som offentlig tilgjengelige. Skip i opplag og dokk (jfr. Out of service-definisjonen i landstrømstandarden) teller ikke med i kWh-potensialet eller i forventet salg. Dermed må verftet kunne dokumentere andre typer anløp for å kvalifisere. Hvis verftet har få anløp, kan det være vanskelig å nå opp i konkurransen.

Hvor mange søknadsfrister har programmet og når er de?

Det vil være to søknadsfrister i 2020 for støtte til infrastruktur. Den første fristen er 1. april kl 12.00 og det vil deretter være en frist høsten 2020. Nøyaktig dato for den neste søknadsfristen vil offentliggjøres senere.

Dersom en får tildelt midler til forprosjekt i første utlysning, kan en søke om investering i infrastruktur i andre utlysning?

Ja, det kan man. Dette vil nødvendigvis kreve at søker raskt kommer i gang med forprosjektet. Samt har fått jobbet tilstrekkelig med kartlegging av kunder, forretningsmodell med mer. På den måten får søker nødvendig informasjon og dokumentasjon til å søke om investeringsstøtte. Det er ingen krav om at forprosjektet må være sluttrapportert før det søkes om investeringsstøtte.

Hvordan skal aktivitet i havn dokumenteres?

Ved å legge ved anløpsliste som identifiserer skipene (IMO-nummer og/eller navn), anløp- og avgangstidspunkt.

Send inn spørsmål

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Enovas støtte til landstrøminfrastruktur som ikke er besvart på denne siden? Send oss e-post på landstrom@enova.no. Spørsmål av allmenn interesse vil bli besvart på denne siden, slik at informasjonen er tilgjengelig for alle potensielle søkere.