Spisset støttetilbud for maritim sektor

Installasjon av batterier er et viktig steg for sjøfarten mot lavutslippssamfunnet. For å øke den kommersielle bruken av batterier til sjøs justerer vi støttetilbudet fra 31. oktober 2018.

Relevante støttetilbud for maritim sektor: