Transport

Transport står for en tredel av klimagassutslippene i Norge og transportbehovet øker for hvert år. I lavutslippssamfunnet må utslippene fra transportsektoren ned til så godt som null.

Det er en lang vei dit. Samtidig ønsker vi ikke å begrense mulighetene vi har til å forflytte oss selv og varene vi kjøper og selger.

Hvordan løser vi denne ligningen?

Hvis det i framtiden fortsatt skal være rom for dagens muligheter til mobilitet, må vi for alvor gjøre noe med energibruk og klimagassutslipp fra transportmidlene. Derfor hjelper Enova transportbedrifter innen både landtransport og sjøtransport med å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. 

Dette kutter også driftskostnadene deres, og gjør dem mer konkurransedyktige i møte med en framtid med stadig strengere miljøkrav fra både myndigheter og kunder. 

Hvis det i framtiden fortsatt skal være rom for dagens muligheter til mobilitet, må vi for alvor gjøre noe med energibruk og klimagassutslipp fra transportmidlene.

Vi er med på de store, virkelig ambisiøse prosjektene hvor visjonære selskaper som ASKO og Hurtigruten stikker hodet fram og prøver ut ny teknologi for første gang, men vi er også med når det lokale lastebilfirmaet ønsker å ta det første og viktige steget mot en mer energieffektiv drift gjennom å innføre energiledelse.

Har dere ideer på blokka som gjør at dere kan redusere utslippene, men sliter med å gjøre prosjektet lønnsomt? Hør med oss. Sammen kan vi frakte Norge litt nærmere lavutslippssamfunnet.

Aktuelle støtteprogram