Støtte til infrastruktur

Landstrøm

Vurderer du å investere i utbygging av landstrøm? Enova er nå ute med en ny konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip ved kai. Søknadsfristen er 31. mars 2017 kl. 15.00.

Siste frist for å sende inn spørsmål er onsdag 22. mars. Svar vil bli lagt ut her.

Enova støtter energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren gjennom investeringsstøtte til utbygging av landstrøm. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova støtter energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren gjennom investeringsstøtte til utbygging av landstrøm. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Programmet er rettet mot havner som laster og losser skip i drift. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og drives i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkere må være registrert i norsk foretaksregister. 

Les hele utlysningsteksten her

​Viktigste endringer i utlysningen i forhold til forrige utlysningsrunde
  • Støtten under denne utlysningen kan utgjøre inntil 80 % av godkjente prosjektkostnader, mot 90 % i forrige utlysningsrunde. 
  • Hurtigkobling kan støttes under visse betingelser.
  • Rigger kan ikke lenger inngå i kWh-potensialet. 

Vi gjør oppmerksom på at utlysningsteksten ikke vil bli endret fram til søknadstidspunktet, men at både utdyping av og evt. endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar på www.enova.no/landstrom  og være en del av utlysningen.


​Frister og tidsplan

Søknadsfrist er 31. mars 2017 kl. 15:00. Enova planlegger å gi tilsagn innen 1. juli 2017. 

Spørsmål til utlysningen kan sendes her. Alle spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere vil fortløpende offentliggjøres. Om du ønsker å få tilsendt varsling pr. epost når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende epost til landstrom@enova.no. Fristen for å sende inn spørsmål er onsdag 22. mars. 

​Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden. 

Vi gjør oppmerksom på at utlysningsteksten ikke vil bli endret fram til søknadstidspunktet, men at både utdyping av og evt. endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar, og være en del av utlysningen.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess