Støtte til infrastruktur

Landstrøm

Enova støtter energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren gjennom investeringsstøtte til utbygging av landstrøm.

Søknadsfristen i tredje utlysningsrunde har gått ut. Vi har mottatt totalt 30 søknader og planlegger å gi tilsagn innen 1. juli 2017. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å realisere en slik markedsendring tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Programmet er rettet mot havner som laster og losser skip i drift. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og drives i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkere må være registrert i norsk foretaksregister. 

​Viktigste endringer i utlysningen i forhold til forrige utlysningsrunde
  • Støtten under denne utlysningen kan utgjøre inntil 80 % av godkjente prosjektkostnader, mot 90 % i forrige utlysningsrunde. 
  • Hurtigkobling kan støttes under visse betingelser.
  • Rigger kan ikke lenger inngå i kWh-potensialet. 

​Frister og tidsplan

Søknadsfrist har nå gått ut. Vi planlegger å gi tilsagn innen 1. juli 2017. 

Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere har blitt offentliggjort her. Om du ønsker å få tilsendt varsling pr. epost når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende epost til landstrom@enova.no. Fristen for å sende inn spørsmål har nå gått ut.