Fikk 490 000 kroner i støtte til nye gatelys

Kristiansund kommune fikk 490 000 kroner fra Enova for å skifte ut 1800 gatelys med LED.

 – Vi har rundt 5500 gatelys i kommunen. En stor del av anlegget er gammelt, har dårlig tilstand og svikter ofte. Det gir ikke den tryggheten vi ønsker langs veiene. Vi må modernisere, både for en mer stabil og kostnadseffektiv drift – og for lavere strømutgifter, sier prosjektingeniør Steinar Grimsmo i Kristiansund kommune.

 Gatebelysning med LED er spesielt godt egnet i kombinasjon med moderne styringssystemer. Disse systemene kan for eksempel tilpasse lysstyrken til vær og føre på veiene, og slå av lysene når det er tilstrekkelig dagslys. Det finnes også bevegelsessensorer som skrur på veibelysningen kun når det er trafikk på den aktuelle strekningen.

 – LED har betydelig lavere energibruk og lengre levetid enn andre løsninger, så kommunene bør absolutt ta i bruk LED-lys der de kan. Slike anlegg skal stå i mange tiår. Da er det et godt energi- og klimatiltak for kommunene å velge den mest energieffektive løsningen som finnes på markedet i dag, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

Fra skepsis til entusiasme

– Til å begynne med var jeg skeptisk til om nytten av et styringssystem ville rettferdiggjøre investeringskostnaden, men skepsisen ble raskt omvendt til entusiasme. Systemet gir en fantastisk fin oversikt over gatelysene. Nå vil vi kunne styre belysningen etter tid og behov. Vi kan dimme enkeltlys, få automatisk beskjed om feil, og kan se strømforbruket for hvert enkelt lyspunkt, sier Grimsmo i Kristiansund kommune. 

Enova støttet kommunen også gjennom søknadsprosessen

Med litt hjelp fra Enova, gikk søknadsprosessen greit. Sparepotensialet hos oss er stort, men vi hadde litt utfordringer med å beregne energiresultatet i prosjektet, ettersom det er mange gatelys vi ikke har hatt måling på. Samtidig var det jo en del av prosjektet vårt nettopp å skaffe oss en slik oversikt. 
Grimsmo - Kristiansund kommune. 

Lønnsomt å investere i LED

 – Vi ser at prisen på LED stadig går nedover, og flere og flere prosjekter er såpass lønnsomme at de ikke trenger støtte fra Enova. Det syns vi er gledelig, for det viser at markedet fungerer godt, sier Knain i Enova.

 Enova anbefaler kommunene å være ambisiøse og inkludere både styring og dimming når de først oppgraderer veibelysningen. Videre handler det om å ha en god plan før man går i gang, så man er sikret kvalitet i den endelige løsningen.

Enova søker flere kommuner som Kristiansund 

Knain oppfordrer kommunene til å ta kontakt med Enova i god tid for å høre om mulighetene for støtte, og bedyrer at en eventuell søknadsprosess verken er tungvinn eller vanskelig.

 – Vi vil normalt ikke trenge mer underlag enn det kommunen selv bør ha for å ta en investeringsbeslutning. Og vi hjelper gjerne til i søknadsprosessen, forsikrer Knain.