3 kjappe med Enova-rådgiver Ingrid

Ingrid Aune brenner for at en større del av næringslivet skal gjøre en innsats for lavutslippssamfunnet. Les hva hun tenker rundt klimautfordringene – og hva hun tror skal til for å løse dem.

1. Hva mener du skal til for at vi når lavutslippssamfunnet?

Det er mange ambisiøse spydspisser som går foran og viser vilje til å gjøre en forskjell. Men for at vi skal nå klimamålene, må vi få med den store massen. Det er ikke lenger nok at noen går foran. Klimautfordringene er store, og jeg mener vi har et ansvar for kommende generasjoner. Vil barna mine kunne oppleve verden og leve gode liv, slik jeg har gjort?

Vi kommer et stort steg i retning lavutslippssamfunnet dersom bedrifter innser at de må tenke grønt for å kunne drive business i fremtiden. Denne holdningsendringen må komme raskt.

2. Hva mener du er den største utfordringen i bransjen du jobber med?

Jeg arbeider med alt fra store offshore-rederi til små fiskebåter, og aktører som er så forskjellige møter helt ulike utfordringer. De store rederiene har fremdeles problemer knyttet til oljekrisen. Med mange skip i opplag er det ekstra vanskelig å iverksette innovative energi- og klimatiltak.

Hos de små fiskebåtene er for eksempel tidsnød en utfordring. Jeg er ofte i kontakt med folk som har travle hverdager med hardt arbeid fra tidlig til sent. Da er det utfordrende å være oppdatert på teknologi og støtteordninger.

Ingrid 2

3. Hva er du mest stolt av å ha jobbet med?

Jeg er stolt over å få jobbe med aktører som viser stor iver og drive. Det er mange eksempler og vanskelig å velge noen foran andre. Men om jeg må gjøre det, vil jeg trekke frem Yara Birkeland og Hans Angelsen og Sønner.

Yara Birkeland har gjort innovative tiltak for å flytte transport fra vei til sjø, noe som har stor betydning både nasjonalt og globalt. For meg er det meningsfullt, og veldig spesielt, å bidra til å realisering av et prosjekt der det lages regelverket som skal gjelde i resten av verden. Dette prosjektet vil jeg huske for alltid!

Jeg møter dessuten mange enkeltpersoner som gjør inntrykk, som blant andre Øystein i Hans Angelsen og Sønner. Det lille rederiet har investert i en batteridrevet fiskebåt, og en av motivasjonsfaktorene til Øystein var at sønnene skal jobbe under bedre forhold enn han har gjort. Selv sliter han med tinnitus etter et arbeidsliv med motorstøy. Jobben min innebærer mange sterke møter.

Publisert 25.01.2018 av Kirsti Kringstad