3 kjappe med Enova-rådgiver Magni

Hjertet til Magni Fossbakken banker for klima og byggebransjen. Les hva hun tenker rundt klimautfordringene – og hva hun tror skal til for å løse dem.

1. Hva mener du skal til for at vi når lavutslippssamfunnet?

Skal vi nå lavutslippssamfunnet må alle ta et større klimaansvar. Det vi gjør i dag har stor betydning for de kommende generasjoner. Det må bygges flere klimavennlige bygg og områder, og her må byggesektoren ta et større ansvar. De må organisere og planlegge prosjektene slik at det i en tidligfase utredes og besluttes gode energi- og klimaløsninger.

Det er i dag vi skaper de klimavennlige bygg og områdene for våre barn og barnebarn. Her ønsker jeg å bidra sammen med byggesektoren.

 2. Hva mener du er den største utfordringen i bransjen du jobber med?

Jeg vil beskrive byggebransjen som en konservativ bransje. Det har vært, og er tildels fortsatt, vanlig å velge de trygge løsningene. Jeg tror en av årsakene kan være den svært store priskonkurransen. Med et budsjett å forholde seg til er nok mange redde for å komme med innovative forslag som gjerne er kostnadsdrivende. Heldigvis ser jeg at bransjen er i endring. Stadig flere går i front og skaper de gode prosjektene. Nå gjelder det bare å få med resten.

Magni 2

3. Hva er du mest stolt av å ha jobbet med?

Hjertet mitt banker for klima og byggesektoren, og jeg har en rekke eksempler på prosjekter som gjør meg stolt. Områdeprosjektet til Dale Utvikling i Sandnes er ett av dem. De har planer om å bygge over 5 000 boliger, og Enova ble koblet inn i tidlig idéfase da de hadde få konkrete teknologiplaner. I samarbeid med oss og andre aktører har de nå gått i gang med et utredningsprosjekt.

Det har også vært givende å jobbe med områdeprosjektet til Sola Airport Arena. Smarthusteknologien de skal ta i bruk er en nyhet i Norge, og jeg er stolt av å se at de høye ambisjonene fra tidligfasen faktisk følges opp. Som rådgiver er det spennende å følge utviklingen i et slikt prosjekt, fra tidig idefase til nå å se at det første bygget straks er klart for innflytting. Et synlig bevis på at bransjen er på riktig vei.

 

Publisert 05.02.2018 av Kirsti Kringstad