Sitemap
Søk
LOGG INN
Lastebilsjåfør sittende i en av Caters el-lastebiler

Elektrisk fremtid for Cater

Cater hadde spart penger på å kjøre på biogass og diesel. Likevel velger de å bruke 1,5 millioner på en elektrisk lastebil. – Om 10 år tror jeg el-lastebiler har inntatt norske veier for fullt. Cater vil gjøre en forskjell først som sist.

Publisert 1/25/2018 av Kirsti Kringstad

Det sier Øyvind Bøgle, logistikk- og driftsleder i Cater AS i Drammen. I løpet av 2018 får bilparken til storkjøkkengrossisten et innovativt tilskudd. El-lastebilen av merket Iveco har en lastekapasitet på 2,5 tonn og en rekkevidde på om lag 180 kilometer. Med den skal Cater frakte matvarer til blant annet barnehager i Asker og Bærum.

Bilen koster 1,5 millioner kroner, altså dobbelt så mye som tilsvarende diesellastebiler. Også de som går på biogass er betydelig rimeligere. Samtidig bidrar reduserte drivstoffkostnader og bompenger til lavere driftskostnader for den elektriske bilen. 

– Støtten på drøyt 412 000 kroner fra Enova bidro til å vippe oss fra skal ikke til skal, fastslår Bøgle.

Enova: – Cater er en modig bedrift

Seniorrådgiver Arnt-Gunnar Lium fra Enova kom tidlig inn i prosjektet i håp om at Cater skulle se verdien av å handle fremtidsrettet og tørre å ta sjansen.

– Vi trengte imidlertid ikke å overbevise stort – de hadde allerede en klar visjon om å bidra mot nullutslippssamfunnet. Cater er en modig bedrift, og vi i Enova synes det er givende å være en risikoavlaster for dem, sier Lium.

Nekter å slippe konkurrentene foran

El-lastebilen er en investering som byr på flere mulige fallgruver. Er bilen funksjonell nok? Er lastekapasiteten stor nok? Er rekkevidden lang nok?

 – Svarene får vi ikke før vi har testet el-lastebilen en stund. Et alternativ er å la konkurrentene gjøre det før oss, men det vil vi ikke la skje.  

Cater har erfaring med å ta risiko. Da de så behovet for større lokaler, valgte de å legge penger i et bygg for fremtiden – et bygg som gjør det mulig for dem å vokse i en årrekke.

Vi vet at mange av konkurrentene våre sonderer elbil-terrenget akkurat nå. Det er en motivasjon i seg selv at vi er blant de første som faktisk realiserer et slikt prosjekt.

- Øyvind Bøgle -

De tre K-ene

Risikoen de tar med lastebilprosjektet kan forklares ved hjelp av tre K-er, hvor den første står for kunde.

– I løpet av 2017 merket vi at miljøperspektivet hos kundene våre endret seg nokså radikalt. Vi ser det blant annet på offentlige anbud. Stadig flere vekter lavutslipp sterkt.

K nummer to er kompetanse. Cater ønsker å opparbeide seg kunnskap om ny innovasjon, slik at de er et hestehode foran når det virkelig gjelder. Og her er vi inne på hva den tredje K-en innebærer, nemlig konkurranse.

– Vi vet at mange av konkurrentene våre sonderer elbil-terrenget akkurat nå. Det er en motivasjon i seg selv at vi er blant de første som faktisk realiserer et slikt prosjekt, sier Bøgle.

I tillegg til å investere i el-lastebilen, har Cater kjøpt to lastebiler som går på biogass. Et av målene med prøveprosjektet er å sammenligne kjøretøyene.