Søk
LOGG INN
Gigantisk solcelleanlegg skal gi Odd overskuddsenergi på Skagerak arena

Gigantisk solcelleanlegg skal gi Odd overskuddsenergi på Skagerak arena

Det som startet som en vill idé har blitt en realitet. Et gigantisk solcelleanlegg er tatt i drift på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd i Skien. Norges største batteri er koblet til solcelleanlegget og skal gjøre det mulig å utnytte overskuddsenergi fra idrettsarenaen.

Publisert 7/5/2019

- Når flomlysene skrus på en kampdag, tidobles strømforbruket sammenlignet med hva som er normalt. Gjennom dette prosjektet skal vi se på hvordan det er mulig å utnytte den ekstra energien vi får gjennom solcelleanlegget til å utjevne slike effekttopper, sier konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi, Kristian Norheim. 

- Energikjeden er i endring, og det skjer innen både produksjon, lagring og distribusjon. Vi velger å se på endringene som muligheter, snarere enn mørke skyer som truer vår eksistens. Derfor jobber vi med endringene og ikke mot dem. Skagerak Energilab er et viktig prosjekt for oss, og med støtten fra Enova på plass er vi et stort skritt nærmere realisering, sier Norheim, som understreker at NVE må gi dispensasjon for at støtten fra Enova skal utøses. Styret må også gi sin endelige tilslutning før det første av de tre tusen solcellepanelene kan legges. 

Pilotprosjektet Skagerak Energilab er et samarbeid mellom Skagerak Energi, Odds Ballklubb, og Kontorbygg AS. Enova støtter prosjektet med 14 millioner kroner.

Intervju med Stig Simonsen, faggruppekoordinator SmartNett, Skagerak Nett AS og Einar Håndlykken, daglig leder, Odd Ballklubb

En vill idé

Strømnettet dimensjoneres normalt for de tidspunktene hvor belastningen er størst, men med smarte løsninger som bidrar til å ta ned disse såkalte effekttoppene, kan nettinvesteringene bli rimeligere.

- Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Det betyr en storstilt elektrifisering av samfunnet. Der ligger det store muligheter for oss som leverer grønn og fornybar energi, men også noen utfordringer. Mer bruk av strøm vil også kreve oppgraderinger av strømnettet. Da er det veldig interessant for oss å se hva vi kan oppnå gjennom alternative løsninger som dette, sier Norheim

Idéen til solcelleanlegget var det Odds daglige leder Einar Håndlykken som fikk. Han koblet på Odds mangeårige samarbeidspartner Skagerak Energi og Kontorbygg AS, som eier deler av bygningsmassen. 

- Det startet med en vill idé. Taket lå jo der. Det må kunne brukes til noe, tenkte jeg. Jeg håper dette kan inspirere andre fotballklubber, men lærdommene vil være nyttige for alle med store tak, og de som skal utvikle energisystemet vårt, sier Håndlykken.

Siden 2013 har Odd hatt som ambisjon å være Norges mest miljøvennlige klubb og har også gjennomført en rekke andre energi- og klimatiltak.

Konseptutredningsstøtte fra Enova

Regningen for prosjektet deles mellom Skagerak Energi og Enova. Prosjektet har tidligere fått konseptutredningsstøtte fra Enova slik at aktørene sammen kunne se på mulighetene for og hvordan et slikt prosjekt best kunne rigges. Utredningen viste at dette ville bli et kostbart prosjekt så det var først da Enova nylig ga beskjed om at de ville støtte prosjektet med 14 millioner kroner at Skagerak Energi kunne gå videre med ideen.


Hør innlegget fra Enovakonferansen

PS! Einar Håndlykken er styremedlem i Enova, men har ikke vært involvert i behandlingen av denne saken.