Søk
LOGG INN
Jotun vil sette en grønn standard

Jotun vil sette en grønn standard

Jotun er markedsledende på maling i Norge, og har utviklet en av Norges sterkeste merkevarer. Dette fører med seg et samfunnsansvar – og hardt arbeid for å finne grønne løsninger først.

Publisert 2/6/2018 av Kirsti Kringstad

– Det å være ledende betyr ikke at du kan lene deg tilbake. Faktisk bør du gjøre det stikk motsatte. Organisasjonen vår består av ambisiøse folk, og det er ingenting som gleder en Jotun-ansatt mer enn å ligge i forkant, sier Henning Fevang, prosessingeniør i Jotun.

Grønn bedriftsprofil

Kulturen for nytenkning førte til at Jotun ville ta et såkalt «grønt steg» for noen år siden, noe som blant annet innebærer å gjøre rutiner, arbeidsmåter og produkter mer bærekraftige.

– Et av de viktigste signalene på at vi har tenkt riktig, har vi fått fra kundene våre. Produktet Jotun Sens som har en sterk miljøprofil, har hatt enorm suksess. Markedet bryr seg om bærekraft, og vårt ansvar er å gi dem det, fastslår Fevang.

Miljøvennlige sluttprodukter må også produseres på miljøvennlige måter. Jotun har alltid holdt seg godt innenfor myndighetenes krav når det kommer til utslipp av malingsrester etter produksjon, men for å få til dette må de ha et enormt energiforbruk. I arbeidet med å forbedre rutiner og arbeidsmåter på Jotun sin fabrikk i Sandefjord, kom ideen om å investere i en teknologi som kan gjenbruke vaskevann slik at vannforbruk, energiforbruk og kostnader senkes betydelig.

Målet vårt er at den bærekraftige tankegangen vi har i Sandefjord skal smitte over på resten av konsernet.

- Henning Fevang, prosessingeniør i Jotun -

Ruster seg for fremtiden

– Det er lett å holde seg til faste og kjente rutiner – det er det trygge. For vår del kunne det fort endt med at vi ikke fant teknologi som fungerte på vår type vaskevann. Kravene overholder vi jo uansett. Men vi fikk et stadig økende behov for løsninger som kunne gi oss gjenbruk av vaskevann, siden volumet på vanntynnbare produkter bare øker. Ambisjonen om å gjøre en innsats for klimaet og ruste oss bedre til fremtiden tok overhånd, sier Fevang.

I Sandefjord var overraskelsen stor da de oppdaget at Enova også støtter utvikling av ny teknologi.

– Dessuten var Enovas rådgivere genuint interesserte i at vi skulle lykkes. Etter at vi kom i kontakt med dem, har vi erfart hvor gode de er på å gi informasjon om støtteordninger og struktur til utviklingsarbeidet. De har jobbet aktivt med oss hele tiden, noe som er veldig motiverende, sier Fevang.

Kan få store ringvirkninger

Den innovative membranteknologien de har testet, filtrerer bort malingsrestene i vaskevannet til Jotun i Sandefjord. Vannet kan dermed gjenbrukes – og store energibesparelser oppnås. Enova-rådgiver Ståle Kvernrød er imponert over at Jotun viser stor risikovilje ved å teste teknologi som de første i bransjen.

– Vi er avhengige av aktører som tar bærekraft på alvor. Jotun i Sandefjord er en del av et stort internasjonalt konsern, og deres ferd mot lavutslippssamfunnet får sannsynligvis store ringvirkninger. Enova er glade for å bidra med tilstrekkelig risikoavlastning for å gjøre idé til handling, sier seniorrådgiveren.

Enova støttet pilotprosjektet med omtrent 25 prosent av totalinvesteringen. Testingen ga resultater, og Jotun vil prøve teknologien i stor skala. Mye tyder på at de kan rense om lag 10 000 liter vaskevann daglig, noe som trolig vil bety en årlig besparelse på over 2,5 millioner kroner i avfallsutgifter. Men det som kanskje motiverer Fevang og kollegene aller mest, er at andre deler av det internasjonale Jotun-konsernet vil se til Sandefjord.

– Vi har fabrikker i 47 land over hele verden, og vokser oss stadig større. Målet vårt er at den bærekraftige tankegangen vi har i Sandefjord skal smitte over på resten av konsernet.