Tett samarbeid mot lavutslippssamfunnet

Tett samarbeid mot lavutslippssamfunnet

Den maritime klyngen Maritime CleanTech er beviset på at kunnskapsrike samarbeidspartnere og en engasjert heiagjeng kan ta oss raskere til lavutslippssamfunnet. – Klyngen har bidratt til at vi tør å ta mer risiko, sier et av medlemmene.

Publisert 1/25/2018 av Kirsti Kringstad

Bilde av klyngen Foto: Maritime CleanTech
Vi står overfor store klimautfordringer, og i en så viktig bransje som maritim sektor er det vesentlig at vi jobber frem de ambisiøse spydspissene som tør å ta risiko.

- Ingrid Aune, seniorrådgiver i Enova -