Sitemap
Søk
LOGG INN
Tett samarbeid mot lavutslippssamfunnet

Tett samarbeid mot lavutslippssamfunnet

Den maritime klyngen Maritime CleanTech er beviset på at kunnskapsrike samarbeidspartnere og en engasjert heiagjeng kan ta oss raskere til lavutslippssamfunnet. – Klyngen har bidratt til at vi tør å ta mer risiko, sier et av medlemmene.

Publisert 1/25/2018 av Kirsti Kringstad

Da Maritime CleanTech ble etablert, var det få aktører i den maritime sektoren som brukte mye energi på å løse klimautfordringene. I dag, snart sju år etter, har klyngesamarbeid klart å endre både holdninger og prioriteringer. Maritime CleanTech er blitt en av verdens fremste maritime klynger, hvor nye samarbeid stiftes, gode ideer klekkes og informasjon om støtteordninger blir kjent.

– Hensikten er å skape prosjekter og løsninger vi kan møte fremtiden med. Visjonen til Maritime CleanTech er at aktører må jobbe sammen for at vi skal kunne bevege oss raskt nok, sier Hege Økland, lederen av Maritime CleanTech.

Bilde av klyngen Foto: Maritime CleanTech

Økland tror bedrifter som «seiler sin egen sjø» vil falle av lasset mot lavutslippssamfunnet. Dette er naturligvis kritisk for hver enkelt bedrift, men også for samfunnet for øvrig. Seniorrådgiver i Enova, Ingrid Aune, deler denne oppfatningen.

– Vi står overfor store klimautfordringer, og i en så viktig bransje som maritim sektor er det vesentlig at vi jobber frem de ambisiøse spydspissene som tør å ta risiko, sier seniorrådgiveren.

Enova er en viktig del av Maritime CleanTech. Aune og kollegene hennes deltar med jevne mellomrom på samlinger for å rådgi og informere.

– Klyngen er en arena hvor motivasjonen bobler – vi får stadig flere eksempler på at klyngemedlemmene motiveres og påvirkes av hverandre. Når en bedrift iverksetter et innovativt tiltak, er terskelen langt lavere for at konkurrenten gjør det samme for å henge med. Et enkeltstående prosjekt redder kanskje ikke verden, men de som tør å ta en risiko vil garantert trekke med seg andre, sier Aune.

Vi står overfor store klimautfordringer, og i en så viktig bransje som maritim sektor er det vesentlig at vi jobber frem de ambisiøse spydspissene som tør å ta risiko.

- Ingrid Aune, seniorrådgiver i Enova -

Flere klyngemedlemmer har den siste tiden gått i gang med innovative klima- og energiprosjekter som representerer et skifte i maritim sektor. Batterirevolusjonen på North Sea Giant er et eksempel. For få år siden var det utenkelig at et av verdens største konstruksjonsskip kunne drives med god hjelp av batterier.

– Uten tett samarbeid med konkurrenter og samarbeidspartnere har det nok fortsatt ikke vært mulig, sier Technical Superintendent i North Sea Shipping, Geir Ove Tveit.

Ifølge ham har klyngesamarbeidet koblet dem med blant andre forskere på batteriteknologi og andre maritime aktører som har iverksatt risikable tiltak tidligere.

– Kunnskapen vi har fått har bidratt til at vi tør å ta risiko for å bli mer attraktive for kundene våre. Vi er kommet til et punkt hvor ønsket om å bli et av verdens mest innovative konstruksjonsskip faktisk har trumfet redselen for nedtur.