Søk
LOGG INN

Anskaffelse av morgendagens forretningsplattform

Vi ønsker å møte deg!

Tar dere utfordringen om å bygge morgendagens forretningsplattform?

Vi i Enova jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. For å få til dette er vi avhengig av smidig og effektiv samhandling med markedet.  Dette stiller stadig høyere krav til våre digitale løsninger. Derfor går vi nå i gang med å bygge morgendagens forretningsplattform og har som ambisjon  å skape noe virkelig nytt som bygger en sterk kobling mellom IT og forretningsutvikling.  

Vi trenger dere som er i front, dere som tør å satse, alt fra de store etablerte IT-selskapene til de små og spesialisert.  Vi ønsker å komme i kontakt med dere som virkelig kan flytte fronten i IT, og som ønsker å jobbe med visjonære kunder som er åpen for nye løsninger.

Målet med anskaffelsen

Enovas nye, digitale forretningsplattform skal legge til rette for at vi skal kunne utvikle virkemidler som skal bidra til varige markedsendringer.

Enova ønsker denne tidlige dialogen med markedet for å få innspill på fremtidig løsningskonsept og anbefalinger om videre prosess. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.

Enova søker fleksibilitet til å tilpasse seg fremtidige behov vi for øyeblikket ikke ser. Vi ser etter samarbeidspartnere som evner å se helheten i Enovas behov og ønsker å bli med oss på å bygge en sterk kobling mellom IT og forretningsutvikling.

Vi ønsker å møte deg!

I forlengelse av dialogkonferansen inviterer vi potensielle leverandører til en-til-en møter i januar og februar 2019. Møtene vil foregå i Enovas lokaler i Trondheim, men det er mulig å gjennomføre møtene digitalt.

For at vi skal være best mulig forberedt ønsker vi at leverandørene sender over presentasjon/materiell i forkant av møtet. Frist for innsendelse var 9. januar klokka 16:00. Presentasjonene sendes til digitalisering@enova.no. Husk å merke presentasjonen med firmanavn.

Om prosessen fremover

Etter dialogkonferansen vil det bli anledning til å gjennomføre en-til-en-møter med oss. Deretter vil leverandørene få mulighet til å sende inn et innspillsnotat som beskriver hvordan leverandørene kan bidra til at Enova får dekket sine behov best mulig. 

Videre ser vi for oss valg av konsept og planlegging i løpet av våren 2019 og at vi gjennomfører en eventuell anskaffelse høsten 2019.

På denne siden vil vi dele informasjon til leverandører og sikre likebehandling i dialogprosessen og samle informasjon på ett sted til selve anskaffelsen lyses ut. Dialogmøtet er kunngjort via Doffin. 

Vi håper prosessen gir oss verdifull innsikt og også muliggjør leverandør -og løsningskonstellasjoner som ikke ville vært mulig uten tidlig dialog. Enova oppfordrer leverandørmarkedet til å benytte anledningen som dialogkonferansen gir, til å samhandle og i fellesskap foreslå løsninger og konsepter til Enova.