Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av en person som smiler

Anskaffelse av morgendagens forretningsplattform

Enova skal bygge morgendagens forretningsplattform

Vi i Enova jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. For å få til dette er vi avhengig av smidig og effektiv samhandling med markedet. Dette stiller stadig høyere krav til våre digitale løsninger. I slutten av 2018 gjennomførte vi en dialogkonferanse med den hensikt å få nødvendig innsikt og anbefalinger fra markedet. Vi diskuterte da hvordan vi kan bygge morgendagens forretningsplattform med mål om å skape noe virkelig nytt som bygger en sterk kobling mellom IT og forretningsutvikling.

Vi har fått gode innspill fra dere på fremtidig løsningskonsept og anbefalinger om videre prosess. Innspillene har gitt oss kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet. Vi ønsker å rette en stor takk for alle bidrag! Vi ser frem til fortsettelsen.

Tenk stort, start smått

Enovas digitale transformasjon skal gjøre oss i stand til å utvikle virkemidler som skal bidra til varige markedsendringer. Innspillene vi har fått understreker at kundens behov må komme i første rekke. Det innebærer å kartlegge brukerbehov og gjøre en konkret prioritering av behovene som kundene har både i dag og fremover.

Vi ser for oss anskaffelser i fremtiden som gjør at vi gradvis vil bygge den nye forretningsplattformen.

Prosessen fremover

Enova skal i tiden fremover jobbe med informasjonsmodell og datastruktur, for å kunne realisere ambisjonen om å være en datadrevet organisasjon. Vi brukte andre og tredje kvartal 2019 til å forankre vår digitale strategi som skal ligge til grunn for kommende anskaffelser av IT-løsninger. Konsept ble skissert sommeren 2019, utlysningen gikk ut i desember 2019, og første anskaffelse blir gjennomført i 2020.