Vi ønsker å møte deg!

I forlengelsen av dialogkonferansen inviterer vi potensielle leverandører til en-til-en møter i januar og februar 2019. Møtene vil foregå i Enovas lokaler i Trondheim, men det er mulig å gjennomføre møtene digitalt. Fristen for å melde seg på har nå gått ut.

For at vi skal være best mulig forberedt ønsker vi at leverandørene sender over presentasjon/materiell i forkant av møtet. Frist for påmelding og innsendelse er 9. januar klokka 16:00. Presentasjonene sendes til digitalisering@enova.no. Husk å merke presentasjonen med firmanavn.

Vi ønsker å vite hvordan dere kan bidra til å løse Enovas forretningsbehov. 

Som en del av dette håper vi også dere kommer innom noen av følgende tema:

  • Hvilke anbefalinger vil dere gi oss knyttet til arkitektur og valg av teknologi?
  • Hvordan kan Enova lykkes med partnerskap mellom kunde og leverandør?
  • Hvordan dere anbefaler oss å gjennomføre vår transformasjon?
  • Når og hvordan kan dere bidra?

Enova ønsker å snakke med både små og store leverandører, de som kan hjelpe på kort sikt i 2019 og de som kan bidra i et lengre perspektiv. Vi oppfordrer eventuelle leverandørsamarbeid til å stille i felles dialogmøte.

Les dialognotatet

Gjennomføringen av en- til- en-møter med Enova: 

AgendaAnbefalt tidsplan
Velkommen og presentasjon av deltakere fra Enovaca 5 min
Leverandøren(e) presenterer seg selv og sin virksomhet (kort)ca 10 min
Leverandøren(e) presenterer sine innspillca 30 min
Spørsmål og svar til presentasjonenca 15 min

Videre prosess

Etter en-til-en-møtene vil leverandørene få mulighet til å sende inn et innspillsnotat som beskriver
hvordan leverandørene kan bidra til at Enova får dekket sine behov best mulig. Vi tror disse
innspillsnotatene vil få best kvalitet om de blir utarbeidet i etterkant av en-til-en-møtene. 

Basert på bl.a. innspillene fra markedsdialogen vil Enova velge et konsept som man ønsker å gå videre
med. Basert på konseptet vil man gå i gang med en planleggingsfase for å planlegge videre arbeid.
Det er sannsynlig at det vil gjennomføres flere dialogaktiviteter i forbindelse med en mulig
anskaffelsesprosess, f.eks. dialogkonferanse nr. 2 første halvår 2019.


Grovt anslag veien videre:
  • Vår 2019: Valg av konsept og planlegging
  • Sommer/høst 2019: Gjennomføring av evt. anskaffelse