Enovaprosessen

Dette notatet beskriver Enovaprosessen. Dokumentet er primært skrevet for interne medarbeidere, men knyttet til anskaffelse av ny digital forretningsplattform anser vi det som nyttig at leverandørene får tilgang til og setter seg inn i hvordan vi tenker og ønsker å arbeide. Enovaprosessen gir gode og viktige føringer for til de arbeidsprosessene en framtidig ny digital forretningsplattform må understøtte.

Last ned