Nytt om Enova og digital forretningsplattform (des. 2019)

Enova har lyst ut konkurranse for å inngå avtale med en forretningspartner for å realisere den nye digitale plattformen. Selve utlysningen er nå tilgjengelig på Doffin.

Vi ønsker å bygge en ny forretningsplattform, Plattform 42, som kan gjøre det digitale bærende i vår forretnings- og virkemiddelutvikling. Plattform 42 skal være vår verktøykasse for digitalisering av energi- og klimavirkemidler med varig endring i markedet som sluttresultat. 

Enova er i utvikling, og vi ønsker en leverandør som vil utvikle seg selv sammen med oss. Vi søker en samarbeidspartner som utfordrer og lar seg utfordre for å bidra i den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Hovedmålet til anskaffelsen Digitalisering for livskraftig forandring er å legge grunnlaget for at Enova skal bli en datadrevet organisasjon. Det skal inngås en rammeavtale for videre utvikling av Plattform 42 samt inngås avtale for første avrop under rammeavtalen. 

I første avrop skal det leveres integrasjonsplattform, kundemaster og løsninger for målrettet markedsdialog.

Ytterligere anskaffelser

De kommende par årene vil vi jobbe videre med ytterligere anskaffelser for å realisere den digitale forretningsplattformen for Enova. Vi planlegger å anskaffe organisasjonsmaster, løsning for arkivering og økonomisystem.

Anskaffelsen inneholder i seg selv ikke spesifikk forretningslogikk. I parallell med etableringen av den digitale forretningsplattformen, vil det også skje ny forretningsutvikling. 

Den digitale forretningsplattformen skal gi oss et grunnlag og et rammeverk som vi, over tid, vil fylle med viktig innsikt og forretningslogikk. Til sammen vil dette gjøre Enova i stand til å bli mer datadrevet som virksomhet, og vi vil kunne utvikle mer effektive og treffsikre virkemidler – på vei mot lavutslippssamfunnet.