Nytt om Enova og digital forretningsplattform (nov. 2019)

Enova lyser snarlig ut konkurranse for å inngå avtale med en forretningspartner for å realisere den nye digitale plattformen.

Det første byggetrinnet vil fokusere på følgende hovedleveranser:

- Vi vil realisere kundebehov ved å få orden på vår kundemaster. Det betyr at relevante ansatte og systemer til enhver tid vil ha lik og oppdatert informasjon om kunden, og dennes tiltak og søknader. Våre ansatte vil kunne gi riktigere råd, og vi vil kunne utvikle virkemidler som bidrar til varig markedsendring.

- Vi vil anskaffe verktøystøtte til prosessene for markedskommunikasjon og målrettet markedsarbeid. Våre markedsrådgivere og kommunikasjonsrådgivere vil få en løsning som muliggjør segmentering av kundemassen, og at man har rett interaksjon med riktig aktør til riktig tid.

- Våre kunder og andre eksterne aktører vil få et bedret grensesnitt inn mot Enova, hvor de vil kunne få tilpasset innhold, se status på sine saker, og kunne lettere navigere i Enovas tilbud for dem. De ansatte i Enova vil få en ny arbeidsflate, hvor relevant innhold er lett tilgjengelig og de vil kunne gi bedre tjenester til de vi samarbeider med.

- For å kunne realisere løsningene må vi også anskaffe noen IT-komponenter, slik som integrasjonsplattform, og det er viktig å ivareta arkitekturmålbildet vårt.

Ytterligere anskaffelser

De kommende par årene vil vi jobbe videre med ytterligere anskaffelser for å realisere den digitale forretningsplattformen for Enova. Vi planlegger å anskaffe organisasjonsmaster, løsning for arkivering og økonomisystem.

Anskaffelsen inneholder i seg selv ikke spesifikk forretningslogikk. I parallell med etableringen av den digitale forretningsplattformen, vil det også skje ny forretningsutvikling. 

Den digitale forretningsplattformen skal gi oss et grunnlag og et rammeverk som vi, over tid, vil fylle med viktig innsikt og forretningslogikk. Til sammen vil dette gjøre Enova i stand til å bli mer datadrevet som virksomhet, og vi vil kunne utvikle mer effektive og treffsikre virkemidler – på vei mot lavutslippssamfunnet.