Søk
LOGG INN
Back to main page Print program

Check-in and reception

8:30 AM - 9:00 AM

9:30 AM - 11:15 AM

1 SESSION

Where does the world stand post-Katowice? How are business and industry, investors and the markets taking the lead in the green transition? The NGO, the investor and the energy producer present their perspectives.

Foredrag

Panel discussion

Legg til i mitt program

Lunch

11:15 AM - 12:30 PM

12:30 PM - 1:30 PM

1 SESSION

In December, the Government’s expert committee on climate risk presented its report. We continue the discussion? How vulnerable are the Norway economy and companies in relation to the challenges and the change we must implement? What is the impact when climate becomes a framework condition for investors and businesses? How can the climate risks be assessed in the various companies, and how can investments be tweaked in the right direction?

Foredrag

Panel discussion

Legg til i mitt program

Break

1:30 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 3:00 PM

1 SESSION

How is Norwegian commerce and industry addressing the change? In this session, we will meet people from different sectors who are leading the way and embracing the opportunities through broad visions and concrete projects. Are they representative for the rest of the business community? Note! More names to be added.

Foredrag

Yara Birkeland - creating new values for Norwegian industry

Legg til i mitt program

Break

3:00 PM - 3:30 PM

3:30 PM - 4:45 PM

1 SESSION

The transition to a low emission society requires new technology and new business models. What must be done to ensure the necessary solutions are developed and implemented?

Foredrag

Legg til i mitt program

9:00 AM - 11:30 AM

4 PARALLEL SESSIONS

Den maritime næringen er i ferd med å skrive nok et kapittel i vår stolte historie som skipsnasjon. Vi er helt i front med å utvikle og ta i bruk nullutslippsteknologi i en rekke fartøystyper. Men skjer utviklingen raskt nok? Hvordan sikrer vi at flåten fornyes på en måte som tar oss nye steg nærmere en utslippsfri sjøtransport langs norskekysten? Og hvordan kan havbruksnæringen kutte transportutslippene sine samtidig som de skal femdoble produksjonen?

Foredrag

Flåtefornyelse i nærskipsfarten

Elbåter i oppdrett: miljøfordeler og økonomi

Paneldiskusjon

Legg til i mitt program

Visjonen fra industriens eget veikart er økt verdiskaping med nullutslipp i 2050. Men vi når ikke nullutslipp uten nullutslippsteknologi. Hvorfor ser vi så få nullutslippsprosjekter når tiden er så knapp? Og hva er prisen industrien må betale om omleggingen uteblir?

Foredrag

Legg til i mitt program

Skal byggsektoren bidra i å nå målene fra Parisavtalen er det ikke nok at byggene er energieffektive. Flere brikker må på plass: Byggingen må også skje uten utslipp, materialer bør være bærekraftige, og de må spille på lag med energi- og transportsystemet. Hva må til for at næringen skal kunne ta denne utfordringen på alvor? Hvordan blir de gode klimavalgene lønnsomme?

Foredrag

Legg til i mitt program

Hvordan kan vi skape et effektivt og fleksibelt energisystem som utnytter ulike typer energibærere best mulig? Det er et nøkkelspørsmål i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi inviterer til workshop for å få svar på hvordan vi kan få til et bedre samspill mellom termisk og elektrisk energi. Målet er å få en større forståelse av barrierene og hva som skal til for å bryte ned disse.

Break

10:30 AM - 11:00 AM

11:00 AM - 12:30 PM

4 PARALLEL SESSIONS

Utrulling av fossilfrie kjøretøy, store som små, fordrer tilstrekkelig tilgang på fornybare «drivstoff». Hvordan sikrer vi nødvendig tilgang til denne drivstoffmiksen, og hvilke forretningsmuligheter finnes i dagens og fremtidens infrastruktur?

Foredrag

Paneldiskusjon

Legg til i mitt program

Enova studien viste allerede i 2009 et enormt potensial for gjenvinning av spillvarme i industrien. Til tross for at dette er en ressurs industrien ikke kan la være å utnytte i jakten på å bli utslippsfri, er for lite av dette potensialet tatt ut. Hva skal til for å skape lønnsomhet i dette markedet, og hvilke løsninger finnes allerede?

Foredrag

Legg til i mitt program

Ny energiproduksjon og nye bruksmønstre utfordrer energisystemet og etablerte tankesett. Men i omstillingen til lavutslippssamfunnet er endringene muligheter vi må utnytte. Hvordan kan vi skape et marked for kjøp og salg av effekt? Og hvordan kan sluttbrukerne bli en aktiv del av energisystemet?

Foredrag

Legg til i mitt program

Hvordan kan vi skape et effektivt og fleksibelt energisystem som utnytter ulike typer energibærere best mulig? Det er et nøkkelspørsmål i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi inviterer til workshop for å få svar på hvordan vi kan få til et bedre samspill mellom termisk og elektrisk energi. Målet er å få en større forståelse av barrierene og hva som skal til for å bryte ned disse.

Lunch

12:30 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 2:30 PM

3 PARALLEL SESSIONS

Hva trengs av infrastruktur for at ny teknologi kan tas i bruk i stor skala? Hvordan balansere tempo i utbyggingen av infrastruktur slik at vi både sikrer nok demonstrasjon men samtidig drar nytte av teknologiutviklingen? Rederiene som skal operere Kystruten fra 2021 velger ulike løsninger i tilnærmingen til morgendagens nullutslippsreise. Er ambisjonen om en dag å seile utslippsfritt mellom Bergen og Kirkenes den gode muligheten for å kunne legge til rette for nullutslipp i nærkystfarten generelt?

Foredrag

Mot nullutslipp langs Norskekysten

Utbygging av infrastruktur for bærekraftig havnedrift

Paneldiskusjon

Legg til i mitt program

Finansnæringen spiller en nøkkelrolle i omstillingen av norsk økonomi. Vi kommer ikke til lavutslippssamfunnet uten store grønne investeringer. Da må kapitalen tenke mer langsiktig og ta større klimahensyn i beslutningsprosessen. Finansnæringen bestemmer hvem som får finansiering, og setter betingelsene. Nå er karbon- og klimarisiko en finansiell risiko som næringen må vurdere. Hva vil det bety for bedrifter og prosjekter som trenger finansiering?

Foredrag

Legg til i mitt program

Det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går energieffektiviseringen for tregt. Skal vi få fart på dette markedet, og skape nye markeder for sirkulære tjenester, er vi avhengig av at noen ser god butikk. Hva er nøkkelen for å lykkes og hvilke ideer har allerede sett dagslyset? Få innblikk i nye forretningsmodeller Enova har støttet i 2018.

Foredrag

Juryens vurdering og salens dom

Legg til i mitt program