Arvid Moss

Konserndirektør Energi og Forretningsutvikling Norsk Hydro ASA