Frode Flage Eriksen

Senior forretningsutvikler, Siemens AS