Irene Rummelhoff

Konserndirektør New Energy Solutions Statoil ASA