Martin Mæland

Styreleder, Fjellhamar Bruk Utvikling AS