Øyvind Leistad

Markeds- og utviklingsdirektør, Enova SF