Søk
LOGG INN
Tilbake til hovedsiden Skriv ut program

Program for Enovakonferansen 2018 - "De viktige valgene"

Innsjekk og mottakelse

08:30 - 09:30

Pause

10:40 - 11:10

Lunsj

12:30 - 13:30

13:30 - 14:50

1 SESJON

I 2050 må vi leve, bo og transportere oss annerledes enn vi gjør i dag, og det må skje uten klimagassutslipp. Ny teknologi og innovasjon blir sentralt i løsningene.

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

14:50 - 15:30

Middag

19:30 - 22:30

Program for Enovakonferansen 2018 - "De viktige valgene"

09:00 - 10:00

5 PARALLELLE SESJONER

Enova møter markedet: Industri Fagvert: Oskar Gärdeman, Markedssjef Industri Enova SF
Rom: Cosmos 3
Enova møter markedet: Energisystem Fagvert: Monica Berner, Seniorrådgiver Enova SF
Rom: Living 4
Enova møter markedet: Bygg og eiendom Fagvert: Anne Barnwell, Markedssjef Bygg og energisystem, Enova SF
Rom: Cosmos 2

Energieffektive bygninger i samspill med energisystemet: Satsingsområder og muligheter fram mot 2020.

Foredrag

Legg til i mitt program
Enova møter markedet: Transport Fagvert: Anne Marie Abelgaard, Seniorrådgiver Transport, Enova SF
Rom: Cosmos 1
Forbrukerfleksibilitet og forretningsmuligheter Forbrukerne og det grønne skiftet
Rom: Space

Pause 1 dag 2

10:00 - 10:15

10:15 - 11:45

3 PARALLELLE SESJONER

Finansiering av de store teknologiløftene Grønne investeringer i industrien
Rom: Cosmos 3
Innovative løsninger for helhetlig områdeutvikling Nye konsepter og økt verdiskaping
Rom: Cosmos 2

Redusert energi- og effektbehov i bygg gir fleksibilitet og avlastning i energisystemet. Dette krever samarbeid på tvers av sektorer, som igjen fører til effektiv ressursutnyttelse til en lavere kostnad. Hvordan får vi dette til?

Programleder: Per Henrik Stenstrøm
Fagvert: Anders Solem, seniorrådgiver Bygg og energisystem, Enova

Foredrag

Legg til i mitt program
Veien videre Utslippsfri tungtransport – endelig innen rekkevidde?
Rom: Cosmos 1

Lunsj dag 2

11:45 - 13:00

13:00 - 14:30

3 PARALLELLE SESJONER

Innovasjon for omstilling Barrierer, muligheter og løsninger
Rom: Cosmos 3
Forretningsmodeller for fremtidens energitjenester Teknologi- og tjenesteutvikling i byggesektoren
Rom: Cosmos 2
Full elektrisk fremdrift mot lavutslippsamfunnet Utslippsfri transport til vanns
Rom: Cosmos 1